Här är den avgörande ingrediensen för dataanalys och AI

För att lyckas man med dataanalys och AI behövs det en analyskultur.

Här är den avgörande ingrediensen för dataanalys och AI 1
Karl Berthén och Patrik Hellgren SAS Institute

Och det får man genom att utbilda sig, berättar SAS Institute.

De flesta förstår värdet av dataanalys och AI, men det är ofta svårt att få till det med användningen. Vart ligger problemet, egentligen?

̶ Man behöver lära sig ett tankesätt om dataanalys, bygga en analyskultur, säger Karl Berthén, senior dataanalyskonsult på SAS Institute i Sverige.

Hur gör man det?

På SAS Institute som är en ledande leverantör av verktyg för dataanalys och AI har man kommit fram till att det behövs ambitiös utbildning för att bygga analyskultur. Det tillhandahåller man under namnet Analytics Value Training (AVT).

AVT är en satsning som startades i Sverige 2011 och fick sitt namn och sin nuvarande utformning 2016. Nu är man i gång även i Finland, Danmark och Norge, och andra länder i Europa väntar runt hörnet. Det ingår både dataanalys och mer renodlade AI-lösningar som maskininlärning.

Karl Berthén pratade om utbildningssatsningen på den stora konferensen SAS Forum (cirka 500 deltagare) i Stockholm nyligen. Med sig på scenen hade han tre deltagare i programmet, två som genomfört det och en som är i gång med att göra det . Deras reflektioner var tämligen samstämmiga: det mest värdefulla med utbildningen är att lära sig kommunicera om dataanalys. Och till att börja med, att förstå vikten av att kommunicera.

Nidbilden av analytiker som personer som vill sitta i fred på sina kammare med sina siffror och inte bli störda av folk i verksamheten stämmer så klart inte alltid. Men analytiker upplever uppenbarligen ofta att det är svårt att förklara analysmodeller och analysresultat för mindre insatta personer. Och lyckas de inte med det så blir det inte så mycket av satsningar på dataanalys.

̶ Det finns med moment i AVT för att träna samtal när man ska förklara analysmodeller och vissa av dem filmas och granskas, berättar Patric Hellgren som jobbar med affärsutveckling och strategiska partner på SAS Institute i Sverige. Det var Patric Hellgren som drog i gång utbildningssatsningen som kom att utmynna i AVT.

Det ska påpekas att det även finns tekniska moment i AVT. Men under de år programmet funnits har de tonats ner, till förmån för mjukare innehåll som bedömts som viktigare. Och så ingår det förstås en examination.

Vad händer när analytikerna blir bättre på att kommunicera och en analyskultur börjar växa fram på ett företag?

Här är den avgörande ingrediensen för dataanalys och AI 2
Josefin Rosén SAS Institute

Josefin Rosén som är senior rådgivare inom dataanalys och AI på SAS Institute i Sverige berättar att hon numera ofta får ge råd om hur kunder ska lyckas med att bredda sina analyssatsningar, ”skala” dem för att prata IT-språk. En vanlig situation är att företag har genomfört mindre projekt av typen POC (proof of concept) och vill ta analysmodeller i drift med större datavolymer och fler användare.

̶ Det är viktigt att rätt personer är inblandade och ibland krävs det nya yrkesroller, till exempel CDO, chief data officer. Och det är viktigt att ha en fungerande plattform för hela analyslivscykeln, förklarar Josefin Rosén.

Hittills har 62 personer genomfört AVT. Deltagande kostar 60 000 kronor. Med tanke på vad som ingår känns det som ett rimligt pris. Under ett års tid får deltagarna till exempel tolv lärarledda heldagar i SAS lokaler, med möjlighet till flera dagar, bland annat i SAS labb.

En viktig anledning att ta betalt, förutom att få det att går runt ekonomiskt, är att försäkra sig om motiverade deltagare som faktiskt dyker upp på kurstillfällena. Annars är det lätt hänt att vardagens bestyr tar överhanden. Det bidrar nog också till att motivera deltagarna att göra de insatser som behövs.

Artikelförfattare, Lars Danielsson