Här är vinnarna av HPs Guldmyror 2013

Igår delade HP ut tio Guldmyror till något färre partner för deras insatser under 2013. Atea tog hem inte mindre än tre utnämningar, bland annat den högst värderade Partner of the year. Dustin kunde gå hem med två myror.

Här är vinnarna i respektive kategori.

Atea – Partner of the year

Juryns motivering Årets Partner of the year visar prov på stor proaktivitet, ligger i framkant vad det gäller exekvering och har en synnerligen flexibel affärsmodell. De har även en medveten styrning mot nya djärva mål och vi är väldig stolta att vara en del av de nya målen i framtiden.

 

Atea – Service partner of the Year

Juryns motivering Denna partner har gjort en målmedveten och långsiktig tjänstesatsning med HP, har bra kontroll av installerad bas och har utökat värdet av tjänsterna. Tillsammans med HP har de utvecklat de högre tjänsterna samt kund och kontoplanering. Det har gett fantastiskt utfall, tjänsteförsäljning och intäktskurvan går stadigt uppåt. Trots en utmanande hårdvarumarknad har den totala tjänsteförsäljningen ökat. Vi ser fram emot framtiden.

 

Atea – Client volume partner of the year


(ber om överseende med det udda bildutsnittet och den mjuka skärpan …)

Juryns motivering Med sitt starka partnerskap till HP i kombination med stort kundfokus och affärsmässiga koncept har de stärkt sin position på PC-marknaden. Under 2013 har man, tillsammans med HP, vunnit många stora affärer och genomfört ett stort antal utrullningar på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Detta har resulterat i nöjda kunder och välförtjänt Guldmyra!

 

Dustin – Client Solution partner of the year

Juryns motivering Årets vinnare har en unik ställning på den svenska marknaden och levererar dagligen HP produkter till stora delar av de svenska företagen. Sedan tidigare är de en av HPs viktigaste och starkaste partners inom PPS. Att satsa på Value produkter har visat sig i form av ökad försäljning och lönsamhet, samt mer trogna kunder.

Dustin – Print volume partner of the year

Juryns motivering Årets vinnare har under 2013 visat på tillväxt, från en redan mycket hög volym på hårdvara, såväl som på förbrukningsmaterial. Dom har dessutom tillsammans med HP vunnit många nya affärer inom print såväl som tjänst under 2013.

Advania – System integrator of the year

Juryns motivering Det är lätt att i en föränderlig värld anpassa sina mål och sin vision, men det är svårare att förverkliga dessa. Denna partner har lyckats med båda delarna och har genom många års lojalitet och tillit till HP visat att fokus ger lön för mödan, även i tuffa tider. Genom att arbeta med och förstå HPs hela erbjudande, från pc/print via datacenter, cloud till big data och autonomy, lyckas man gång på gång leverera stor affärsnytta i sann systemintegratörs anda.

 

B2B IT-partner – Fastest growing partner of the year

Juryns motivering Vinnaren har arbetat fram en strategisk plan för att växa med HP:s produkter och tjänster, de säljer hela HPs portfölj och har en bra balans mellan driftstjänster och produktförsörjning. Förutom detta är de ett skönt gäng som alltid har fokus på sälj, nöjd kund och bra samarbete med HP. Att de också haft en kraftig tillväxt i en marknad som mer eller mindre stått stilla är inget annat än imponerande.

 

Perfect Print – Print solution partner of the year

Juryns motivering Årets vinnare har under 2013 haft en fantastisk tillväxt inom HP Print, med en kraftig ökning mot tidigare år, både inom hårdvara och förbrukningsprodukter. De har ett nära samarbete med HP och har hittat en modell som ger bra printlösningar för kunderna.

IT Total – Networking partner of the year

Juryns motivering Med sinne för detaljer, hög servicegrad och med HPs standardiserade öppna nätverkslösningar, har vinnaren under det gångna året visat branschen att de är ett företag för framtiden. Med en hög kompentens inom sälj och konsult har dagens kunder lugnt och tryggt lagt sina budgetar hos partnern. Tillsammans med HP har detta lett till ett minst sagt imponerade resultat.

 

Go Virtual – Most strategic deal of the year

Juryns motivering Vinnaren är specialist inom området och har en enorm kompetens och erfarenhet. Anseendet på marknaden och från deras kunder är enormt positivt, de är kända för att alltid ställa upp och sätta kunden främst. Partnern lägger ner mycket resurser på att hjälpa kunden redan innan uppstart av projekten. De influerar kunden under upphandlingar så att de verkligen ställer krav som främjar verksamheten. Deras svar på kundförfrågningar är detaljerade och professionella, deras winrate är väldigt nära 100%. Under 2013 har denna partner inte bara vunnit en stor strategisk affär utan tre.

Läs mer om galan här.

 

Post Comment