HCL lanserar Appscan v10 för snabb, exakt och smidig IT-säkerhetstestning

Det globala teknologiföretaget HCL Technologies (HCL) lanserar idag en ny version av HCL AppScan, en banbrytande produkt för testning av applikationssäkerhet, som kommer att finnas allmänt tillgänglig från och med april 2020.

HCL lanserar Appscan v10 för snabb, exakt och smidig IT-säkerhetstestning 1AppScan är en enskild lösning för automatiserad applikationssäkerhetstestning och hanteringsprocesser.

Den nya versionen, v10, erbjuder många betydande verksamhetsrelaterade och tekniska fördelar, som t ex:

  • Snabb och exakt scanning: Förbättrar scanningens noggrannhet och prestanda med hjälp av maskininlärning, så att teamet kan fokusera på de mest kritiska bristerna som hotar applikationsportföljen. Möjliggör distribution av automatiserad säkerhetstestning in i den kontinuerliga integrationen och leveransprocessen.
  • Secure DevOps: Säkrar applikationer med minimala eller inga störningar för att kunna arbeta var som helst i mjukvaruutvecklingens livscykel. Lösningen möjliggör integrationer i utvecklingsverktyg för exakt och snabb sårbarhetsidentifiering, samt erbjuder all nödvändig information för enkel utvärdering och avhjälpning av risker.
  • Företagsstyrning: Möjliggör hantering av applikationssäkerhetsprogrammet med full synlighet för applikationsportföljen, säkerhetsaktiviteter och övergripande säkerhetstillstånd. Lösningen erbjuder även en smidig utvecklingsguide kring vilka sårbarheter som bör åtgärdas genom att använda riktlinjer och prioriteringar baserat verksamhetens risknivå.

– AppScan V10 är ännu ett exempel på HCL Softwares åtagande att låsa upp nya värden i en välbeprövad produkt som tusentals kunder kan räkna med. Varje dag används den för att upptäcka och avhjälpa sårbarheter, samt följa regler och säkra bästa praxis, säger Darren Oberst, CVP and Head för HCL Software.