HCL Technologies banar väg för kvinnliga ledare i Norden

[KVINNOR PÅ KANALEN] Det globala teknologiföretaget HCL Technologies (HCL) firar nu att den första nordiska delen av det globala mentorprogrammet Women Lead har genomförts med stor framgång.

HCL Technologies banar väg för kvinnliga ledare i Norden 1Den nordiska satsningen är även den första i Europa. Satsningen, som är en del av HCL:s globala mångfaldsinitiativ, ägde rum i form av ett exklusivt mentorprogram. När nu deltagare tagit examen uppmärksammas det via ett virtuellt event.

Innan den nordiska satsningen har HCL:s globala Women Lead-initiativ genomförts tre gånger i Australien. Deltagarna representerar flera ledande företag, inklusive företag på Fortune 500-listan. En viktig del av initiativet är att skapa och utöka effektiva personliga affärsnätverk enligt konceptet ‘Circle of Influence’.

Därigenom får deltagare en bestående plattform som är viktig även efter genomfört mentorprogram. Via nätverket får deltagare tillgång till råd och vägledning som är värdefull när de satsar vidare i sin ledarskaps- eller chefskarriär.

Women Lead Nordics lanserades i februari i år. Kort därefter slog pandemin till med full kraft. Trots detta lyckades deltagarna genomföra programmet på ett bra sätt, inte minst tack vare flexibilitet och vilja att anpassa genomförandet. Mentor-sessioner, presentationer och nätverksträffar kunde i många fall ske virtuellt. Adapter fick möjlighet att inspireras och lära av sina mentorer, vilka redan nått långt I sina chefskarriärer.

För det moderna företaget är det avgörande att ge kvinnor jämställda möjligheter att göra ledarskapskarriärer.  HCL arbetar både fokuserat och brett med mångfaldsinitiativ för att stödja kvinnor deras karriärsatsningar. Women Lead Nordics är ett exempel på ett sådant initiativ.