HCL Technologies lanserar MINTVIZOR för att möjliggöra smidig distribution av analyser för smart tillverkning

Det globala teknologiföretaget HCL Technologies (HCL) lanserade idag MINTVIZOR, en lättanvänd analyslösning för tillverkning för anläggningschefer och fabrikspersonal.

HCL Technologies lanserar MINTVIZOR för att möjliggöra smidig distribution av analyser för smart tillverkning 1Lösningen erbjuder maskinövervakning i realtid och analyser av butiksdata för att driva beslutsfattande för högre produktionstakt, färre driftstopp och förbättrad produktkvalitet.

MINTVIZOR ger sektorn för tillverkningsanalyser ett innovativt flexibelt distributionsutbud, med t ex realtidsinsikter kring tillgänglighet, prestanda och kvalitet på verktyg, utrustning, enheter och maskiner.

Eftersom Industrial Internet of Things (IIoT) och Industry 4.0 förändrar tillverkningsindustrin har tillverkningsanalyser i realtid blivit viktigt för att hjälpa organisationer att förbättra beslutsfattandet och åtgärderna på fabriksgolvet. MINTVIZOR har utformats för att ta hänsyn till hastigheten och effektiviteten i dess distributionsmetodik, med tillhörande konkurrensfördelar för förpackning och prissättning.

MINTVIZOR erbjuder en lättanvänd, konfigurerbar lösning i molnet som gör installationen enkel. Maskinen kopplas upp via en enkel guide, vilket gör installationen till en smidig process. Lösningens realtidsanalysplattform för tillverkning hjälper organisationer att utvecklas och snabba på sin resa mot prestationsförbättringar på fabriksgolvet.

MINTVIZOR är ännu en av många andra lösningar som erbjuds av HCL, som t ex DFMPro, CAMWorks och Glovius, inom design-, tillverknings- och visualiseringsområdet. MINTVIZOR ligger i linje med HCLs vision att hjälpa organisationer via lösningar för digital tillverkning.