Helsingborgs stad väljer e-arkiv från Ida Infront

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Helsingborgs stad avseende en leverans av e-arkiv som produkt.

Det treåriga avtalet, med ett initialt ordervärde på ca 1,2 MSEK, omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

– ”Digitaliseringen ökar rekordartat och vi står inför en utveckling av stor betydelse för vårt samhälle. Helsingborgs stad arbetar aktivt med den ökade digitaliseringens möjligheter och ser e-arkivet som ett bra sätt att möta utvecklingen. För oss är nyttan med e-arkivet att långsiktigt säkra stadens informationsförsörjning och säkerställa Arkiv_PCatt stadens invånare även i framtiden har god tillgång till information”, säger Alenka Cernec, projektledare på Helsingborgs stad.

– ”Det mycket glädjande att få välkomna Helsingborgs stad som ännu en kund till Ida Infront. Vår egen programvaruprodukt, iipax archive, visar återigen sin konkurrenskraft på den svenska kommunmarknaden”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Salems kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten

Post Comment