Helt ny lösning kartlägger även ostrukturerad data

Commvault har utvecklat ett helt nytt verktyg, kallat Activate, som hjälper företag och organisationer att både hitta och få en samlad bild av allt sitt data – oavsett typ och var det är lagrat.

Helt ny lösning kartlägger även ostrukturerad data 1
Rikard Lindkvist, Senior System Engineer på Commvault.

Kraftfulla verktyg för indexering, analys och rapportering ger bättre koll på datakällorna och användbara insikter.

Commvault Activate hjälper företag att ”lära känna sitt data”. Lösningen breddar möjligheterna att aktivera och dra nytta av data bland annat för beslutsstöd och riskhantering, men även för att få lägre kostnader för datalagring och enklare anpassning till regelverk.

Nytänkandet som ligger till grund för Commvault Activate hjälper IT-chefer med en av deras knepigaste uppgifter: att få en komplett bild över verksamhetens data. I dag kan data finnas i molnet, internt, virtuellt, på mobila enheter – och var som helst däremellan. Dessutom finns datat ofta utspritt inom organisationen, utan central samordning. Med dålig koll på sina datakällor riskerar företag och organisationer att gå miste om möjligheter att skapa värde, sänka kostnaderna eller att helt enkelt få verksamheten att fungera bättre.

Commvault Activate utnyttjar en kraftfull, öppen indexering – Commvault 4D Index – samt stöd från AI-teknik med maskininlärning för att sätta data i rätt sammanhang och öka dess värde. Det kan upptäcka och skapa insikt om data i alla slags IT-miljöer, oavsett om det hanteras med verktyg från Commvault eller andra leverantörer, men också där lagringen är helt ostrukturerad.

Commvault har låtit göra undersökningen “Measuring IT’s Readiness for Digital Business” bland 1 200 it-chefer och deras medarbetare.

Över 60 procent av de svarande bedömer att de har tillgång till mindre än hälften av den egna organisationens data. Mer än 50 procent ser det som mycket angeläget med bättre verktyg för insamling och analys av data.

– Det går inte att hantera något som man inte vet att man har. Och att “lära känna sitt data” är en växande utmaning för alla IT-chefer och som bromsar affärsutveckling och innovation. Nu kan vi för första gången hjälpa dem att komma åt och ta vara på alla datakällor och att centralt bygga insikter utifrån dessa. Våra nya verktyg gör det lättare att fatta rätt beslut och få större nytta av organisationens data, säger Rikard Lindkvist som är Senior System Engineer på Commvault.

I grundutförandet är Commvault Activate en produkt som hjälper användarna att lära känna sitt data genom kraftfulla funktioner för sammanställning och profilering. Den kompletteras av en portfölj med applikationer för att snabbt och exakt kunna fatta beslut kring organisationens data i olika sammanhang och för olika syften. Det kan exempelvis handla om att gallra ut gamla filer som inte behövs längre och frigöra utrymme, anpassning till GDPR eller om att flytta data till molnet. Exempel på en sådan Activate-applikation är Sensitive Data Governance (SDG) som underlättar hanteringen av känsligt data och ger stöd för riskbedömning och skyddsåtgärder kring detta.

Commvault Activate och SDG-applikationen är tillgänglig nu. Commvault planerar att lansera ytterligare applikationer för Commvault Activate under kommande kvartal, i första hand med fokus på optimering av lagring samt eDiscovery.