Hewlett Packard Enterprise lanserar förbättrad lösningssvit för småföretag

Hewlett Packard Enterprise presenterar idag förbättringar av HPE Small Business Solutions, som påskyndar den digitala transformationen för småföretag som vill optimera sin verksamhet ekonomiskt, skapa differentierade kundupplevelser och övervinna utmaningarna med begränsade IT-resurser.

Hewlett Packard Enterprise lanserar förbättrad lösningssvit för småföretag 1Som en vidareutveckling av HPE Small Business Solutions, som lanserades i oktober 2018, kombinerar de nya uppdateringarna HPE ProLiant Gen10-servrar, HPE-lagring, Aruba-nätverk och Microsoft-molnfunktioner för att leverera en förenklad implementerings- och hanteringsupplevelse för småföretag.

Småföretag förstår att de måste anamma en digital strategi för att kunna konkurrera effektivt med sina direkta konkurrenter, liksom med större företag med mer resurser. Men med en begränsad personalstyrka och minimala tekniska resurser kan implemetering av rätt teknologi snabbt bli en dyr och tidskrävande process.
HPE hanterar dessa utmaningar med HPE Small Business Solutions – lösningar som är enkla att välja, använda och äga. De kombinerar servrar, lagring, programvara, nätverk och molnfunktioner i en nyckelfärdig lösning. Dagens uppdateringar till HPE Small Business Solutions bygger vidare på HPE:s erfarenheter, med förbättringar som utformats för att möta de unika kraven och prioriteringarna som småföretag har. I detta ingår att erbjuda optimalt prissatta lösningar som gör det möjligt för företagen att skala användare och data efter behov, samt bevisade verktyg som gör det möjligt att effektivt säkerhetskopiera och skydda data för att möta potentiellt omfattande regelverkskrav och reducera driftstopp.

“För att konkurrera på dagens marknad måste småföretag fokusera energi och resurser för att skapa nytt värde och upplevelser för sina kunder”, säger Tim Peters, vice VD och koncernchef, Transactional SMB
Group på Hewlett Packard Enterprise (HPE). “På HPE drivs vi av våra kunders framgångar och är engagerade i att utveckla deras erbjudanden genom olika lösningar, vägledning, support och flexibla
betalningsalternativ som gör att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, och att öka intäkterna.”
“Att leverera pålitliga logistik- och schemaläggningssystem för lastbilsförare och operatörer är vad vi gör. Genom att använda HPE Small Business Solutions, inklusive HPE Pointnext-tjänster för att säkra
kunddata, kan vi optimera och hantera vår IT-verksamhet så att vi kan fokusera på att leverera de bästa tjänsterna till våra kunder och öka vår verksamhet.”, säger Carlos Fernandez, IT Chef på Allied Trucking of
Florida.

Möta småföretagens kundbehov med förbättrade lösningar HPE Small Business Solutions, som nu finns tillgängligt via auktoriserade HPE Partners, innehåller följande nya alternativ och fördelar:
• HPE solutions växer i takt med småföretag för att stödja dem. Den mycket framgångsrika implementeringen för mindre kontor har förbättrats för att stödja dubbelt så många användare och nätverkskapacitet; upp till 100 användare och 200 enheter kan anslutas samtidigt. Kunder kan nu utöka sin kontorsmiljö med HPE ProLiant Gen10-servrar, nyligen adderade HPE StoreEasy 1660-lagringsutrymme samt dubbelt så många säkra Arubanätverksväxlar och Wi-Fi-åtkomstpunkter med enkla pekskärmsverktyg för att påskynda installation.
• Skala lagring enkelt och tillförlitligt för att hantera växande dataförbrukning. Kunder kan köra applikationer för kärnverksamheten och leverera lagringsutrymme med hög tillgänlighet. Allt med den enkelhet,
effektivitet och de kostnadsbesparingar som kommer med programvarudefinierad lagring. Den nya lagringslösningen med hög tillgänlighet är baserad på HPE ProLiant DL380 Gen10 och
kommer nu med ett val av Microsoft Azure Stack HCI eller VMware vSAN-programvara.
• Återställ snabbt till normalläge efter planerade eller oförutsedda händelser. Småföretag får filbackup anpassad till företagets storlek och budget med HPE ProLiant DL360 Gen10-servern och HPE MSA
Page 3 of 3 1050-arrayen (upp till 150 användare) och HPE ProLiant DL325 Gen10-servern och HPE MSA 2052-hybriduppsättningen (upp till 250 användare).
• Möt lagstiftningsöverensstämmelse som kräver datalagring. Kunder kan centralisera, skydda och återställa värdefull data med ett urval av flyttbara disk- och kassettlösningar med nästan obegränsad kapacitet. HPE RDX Backup System levererar oöverträffad portabilitet med kapcitet för portabla kasetter för upp till 4TB, vilket gör det enkelt att lagra viktig data som också kan förflyttas vid behov. Lösningen erbjuder också dataåtkomst vid ITströmavbrott. För större mängder arkiverad data levererar HPE StoreEver MSL 1/8 G2 Tape Autoloader upp till 240TB lagringsutrymme.

HPE Partners spelar en avgörande roll för kundernas framgång

HPE Partners har en djup förståelse för de utmaningar som småföretag står inför samt expertisen att rekommendera och leverera lösningar som driver nya digitala möjligheter. HPE Partners har en unik position för att ge de insikter och den support som behövs för digitala transformation, via HPE Pointnext Foundation Care och HPE Financial Services pay-as-you grow som finansieringsalternativ. “Vi är engagerade i att utveckla teknologitjänster för lastbils- och flygindustrin och genom att samarbeta med HPE för att använda HPE ProLiant Gen10-servrar för att leverera säkra, högpresterande och mångsidiga infrastrukturer i våra colocation-centra, optimerar vi verksamheten för våra kunder samtidigt som vi håller nere deras kostnader.”, säger Joaquin J. Ochoa, partner och SVP, Aviation Technology and Engineering vid subIT.