Högt tempo på CitrixDagen som handlade om molnet

Nya licenslösningar gör molntjänster möjliga på desktops. Det var högt tempo på AceIQs konferens – CitrixDagen – på ett konferenscentrum vid Odenplan i centrala Stockholm.

Det var högt tempo på Citrix och AceIQs gemensamma konferens – CitrixDagen – på ett konferenscentrum vid Odenplan i centrala Stockholm. Psykedelisk musik strömmade ur högtalarna medan kunder och partners bänkade sig för att lyssna på ett img_20161006_090642långt program med föredragshållare. Inte nog med det; alla utställare var framme och presenterade sig från scenen.

Ungefär 90 besökare hade slutit upp och dessutom streamades eventet på AceIQs hemsida. Som avslutning underhåll stå-upp-komikern David Batra (en programpunkt som inte streamades).

Nya avtal

Citrix hade främst med sig två nyheter: det är fråga om två nya molnlösningar i samarbete med Microsoft. Det kommer en Windows 10 VPI-lösning för Azure som lanseras i Q4. Den andra tjänsten är en ersättning till Azure RemoteApp som Microsoft kommer att upphöra med nu i höst. Det blir en ersättningsprodukt som bygger på XenAppp Express. Den kommer nästa år – förhoppningsvis redan i Q1.

Det kommer molnversioner av alla Citrix produkter i framtiden och när det kommer något nytt så ska det lanseras först som molntjänst (”Cloud First”). Med molnlösningarna får kunden flexibilitet och skalbarhet. Samtidigt frigör användaren kapital som kan användas till annat än att köpa ”järn”.

CitrixDagen anordnas varje höst med olika teman. Den här gången ägnades dagen åt just molnet. Molnet kommer stort i framtiden och AceIQ vill därför ge sina partners och kunder kunskaper på det området. En annan orsak till att man valt att fokusera på molnet på eventet är att Citrixs VD och ordförande Kirill Tatarinov gick ut tidigare i år och sa att Citrix har anammat molnet. (”Let me be clear. Citrix is all in on Cloud” sa Kirill som kom till Citrix från Microsoft.)

Molnet ger fördelar

Mats Ericson inledde dagen från scenen och hälsade alla deltagare välkomna. Han berättade om företaget Kodak som hade 170 000 anställda 1998. Idag är bara tre eller fyra procent kvar av Kodak sedan digitalkameror tagit över kameramarknaden och img_20161006_090722folk slutat köpa fotopapper. Liknande stora förändringar kommer att ske under de kommande tio åren i alla branscher och motorn i förändringen är mjukvara. Skillnaden den här gången jämfört med tidigare historiska paradigmskiften är att förändringen går så snabbt, sa han. För att lyckas måste man dra fördel av molnet. Det går bra att samarbeta med Citrix som levererar egna molnprodukter och tjänster.

Håkan Andersson, en av ägarna och grundarna av AceIQ, intog därefter scenen. Han berättade att hans företag samarbetat med Citrix i 20 års tid. De är platinumpartner till Citrix och en specialistkompetenspartner. Det är få andra bolag i Norden som har liknande nivå på sina kunskaper om Citrix eller ett lika gott samarbete.

Håkan sa också att molnet innebär att kunden kan fokusera på den egna verksamheten. Molnet ger möjligheter – men betyder också utmaningar. De som snabbast är på väg mot det publika molnet är nystartade mindre bolag som ser fördelar när det gäller kostnader och skalbarhet. Ofta har man hybrida lösningar där det som ligger i molnet är Office, e-post, Sharepoint och andra kollaborativa tjänster.

AceIQ levererar applikationer

AceIQ bygger lösningar åt sina kunder (privata, publika och hybrida). De gör även lösningar åt servcieproviders. Företaget kan leverera vilka applikationer som helst – även video. För att AceIQ ska kunna göra allt det här behöver de Citrix. Det kommer ny applikationer i framtiden, säger Håkan och vill förstås kunna leverera en god användarupplevelse. Då är det bara Citrix som klarar den biten, menar han.

En annan talare var Anders Blecko från Citrix. Han sa att den som använder molnet inte behöver oroa sig för att utomstående kan se företagets data. Det är infrastrukturen man får hjälp med. Det kommer heller inga nya program från Citrix utan alla nya produkter som fungerar i molnet kommer för att man sluter nya avtal. Kunden ska kunna leverera på icke-kundägd hårdvara. Det ska exempelvis gå att leverera på Azure.

Ett intressant exempel som Anders nämnde var att Citrix har användare som jobbar i Asien men inte vill flytta sina data dit i de fall när datasäkerheten är dålig. Då behåller de allting här.

Norden ligger långt framme

Mot slutet av dagen fick IT-Kanalen en intervju med Håkan Andersson och Max Lindqvist från AceIQ samt Mats Ericson från Citrix. Håkan berättade att många av AceIQs kunder är globala – vissa är extremt internationella. De har kunder med hundratals siter runt om i världen. Vi bryr oss egentligen inte så mycket om var kunden eller lösningen finns, säger han.

Ligger Sverige före inom IT-utvecklingen?

-Norden ligger väldigt långt framme, säger Håkan. Vi ligger före inom teknisk utveckling.

-Vi har ju bra exempel som Klarna och Spotify. Sverige ligger i framkant även i relation till Silicon Valley, säger Mats.

Hur fungerar era bolags go-to-market och skiljer sig era strategier från andra bolag?

-När det gäller AceIQ så är det nog ganska så tydligt att vi skiljer oss radikalt från andra bolag. Vi jobbar både med direkta slutkunder och med sourcingföretag, service providers, utvecklingsföretag och andra återförsäljare – till och med andra som återförsäljer Citrix. Vi har faktiskt blivit en service provider enabler, säger Håkan.

-Vi är inte generalister utan vi är nischade, fortsätter Håkan. Man ser inte på oss som konkurrent utan vi är ett komplement. 80 procent av vår verksamhet idag riktar sig till slutkunder. Resten är de andra – och den delen växer.

Hur gör Citrix?

-Vi har en strategi som är väldigt tydligt. Vi säljer bara via partners. Det skapar en lojalitet. Vi tar inte uppdrag själva. Det finns exempel på företag i branschen som tar en del konton själva men så jobbar inte vi, säger Mats. Det betyder att vi har väldigt lojala partners i vår kanal. AceIQ är ett lysande exempel. De bygger hela sin existens på Citrix. Det är ett enormt ansvar. Det är ett tight ekosystem.

Håkan fyller i att det som Citrix åstadkommer är nödvändigheter för deras kunder. Därför är knappast överlevnaden något problem. Det finns alltid en plats för oss i framtiden. Våra lösningar är till för att stanna, säger han.

-Jag vet inte hur många gånger jag har suttit på Citrix events och skakat på huvudet, säger Max. Två eller tre år senare har det visat sig att det finns en enorm efterfrågan efter just den teknik som presenterades.

Är Citrix det enda och självklara valet för all framtid för AceIQ?

-Vi har valt väg för många år sedan, säger Håkan, och det har aldrig funnits anledning att omvärdera beslutet att använda Citrix. Men, om Citrix inte levererar det vi vill så kommer vi inte att tveka inför att göra en ny värdering. Hittills har det aldrig funnits anledning.

-I dagsläget kan du nå dina applikationer oavsett vilken enhet du använder. Du har tillgång till applikationer oavsett om det är Windows, iOS eller Android. Du får vad du vill ha som användare oavsett operativsystem. Det blir en homogen lösning och det finns ingen annan än Citrix som levererar den homogeniteten idag, säger Håkan.

Under samtalet pratar vi också om att samarbetet mellan Citrix och Microsoft varit gott i många år men att det allt mer kommit att genomsyra organisationen på Citrix. Numera är samarbetet totalt både från Citrix och Microsofts sida, säger Håkan. Man är mycket enade. Det är bra för AceIQ.

Hur kan vi sammanfatta budskapet om molnet från det här eventet?

-Molnet är hett. Det är en verklighet och den väg som utvecklingen kommer att gå, säger Mats. Att föra in desktops i publika molntjänster som vi gör i vår värld betyder att marknaden får någonting som de verkligen vill ha. Och i och med samarbetet med Microsoft så möjliggörs det här för första gången på global basis. Det kommer att förändra hur världen konsumerar tjänster på desktops – på sikt. Därför är det en jättegrej!

-Tidigare har vi inte kunnat leverera det här på grund av de licensregler som finns, påpekar Håkan. Nu blir det möjligt.

-Produkten släpps nu i Q4, säger Mats. Microsoft har tidigare inte tillåtit att man kör Windows 10 på publikt hostad delad infrastruktur.

Mats påminner avslutningsvis om att inte precis allt handlar om molnet i framtiden heller – även om det här eventet fokuserade på den saken.

-Många kunder sitter redan idag med molnlösningar även om det inte hetat så. Man ska inte dramatisera det här med molnet för mycket, säger Håkan.

Molnet har hetat stordator, ASP och outsourcing. Det har funnits länge men det nya är att det kommer att bli många fler som använder molnlösningar i framtiden, konstaterar alla tre.

Den som vill veta mer om AceIQ kan besöka www.aceiq.com. Citrix finns på www.citrix.se.

 

[slideshow_deploy id=’15370′]

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Comment