HPE och Nutanix tecknar globalt avtal för hybridmoln-lösning as-aService

Globalt samarbete utökar ekosystemet för HPE GreenLake och ger kunder valfrihet att bygga upp en strategi för sin hybridmoln-lösning.

HPE och Nutanix tecknar globalt avtal för hybridmoln-lösning as-aService 1Hewlett Packard Enterprise (HPE) och Nutanix (NTNX) har tecknat ett globalt partnerskap för att leverera en integrerad hybridmoln-tjänst as-a-service. Erbjudandet bygger på programvaran Nutanix Enterprise Cloud OS, inklusive den inbyggda och kostnadsfria AHV hypervisor, och levereras genom HPE GreenLake för att ge kunderna ett helt HPE-hanterat hybridmoln som avsevärt sänker kostnaderna samtidigt som den ger snabbare utväxling. Utöver detta kommer Nutanix som en del av avtalet möjliggöra för kanalpartners att direkt sälja HPE-servrar tillsammans med Nutanix Enterprise Cloud OS-programvaran, vilket ger kunder möjlighet att köpa en integrerad lösning.

Idag lever företag med en ständig press att förnya och påskynda sin digitala transformation. Men de flesta befintliga och äldre metoderna för hybrid-IT innebär även många utmaningar, exempelvis komplexa system som kräver en ansenlig mängd IT-personal, ökande kostnader för programvarulicenser och driftskostnader samt huvudbry när det kommer till inlåsningar till vissa leverantörer. På grund av detta tappar företag förmågan att vara flexibla i en värld som ständigt efterfrågar valfrihet och agil rörlighet.

Samarbetet mellan HPE och Nutanix hanterar dessa utmaningar genom att leverera ett attraktivt alternativ som minskar både kostnader och komplexitet. Erbjudandet innehåller komplett hanterad infrastruktur för hybridmoln, levererad som en tjänst och distribuerad i antingen kundens datacenter eller genom ett serverhotell.

Kombinationen med HPE GreenLake och Nutanix Enterprise Cloud OS-mjukvara är idealisk för kunder som vill använda Nutanix, inklusive AHV-hypervisorteknik, för att möjliggöra en rad olika behov och situationer. Dessa omfattar kritisk arbetsbelastning, och stordataprogramvara, virtualiserade tier-1-arbetsbelastning likt SAP, Oracle och Microsoft, samt stöd för virtualiserade stordata-tjänster såsom Splunk och Hadoop.

Kunder som tar del av HPE GreenLakes tjänst kan dra nytta av:

En minskning av driftskostnader, anläggningskostnader samt kostnader för kundtjänst och service –

Det sammansatta erbjudandet garanterar kunderna ägandekostnader som totalt blir avsevärt lägre. Enligt en IDC-undersökning som Nutanix låtit göra kring Nutanix mjukvara inom hyperkonvergerad infrastruktur kommer kunder uppnå en kostnadsminskning i verksamheten på 60 procent under en femårsperiod. Enligt en HPEbeställd Forrester-rapport om HPE GreenLakes totala ekonomiska påverkan drar kunder nytta av besparingar på anläggningskostnader på 30 procent eftersom behovet av
överprovisionering (Over-Provisioning) försvinner, samt en minskning med 90 procent av kostnaderna för kundtjänst och service.

Fokus på innovation och snabbare utväxling från investeringen (time to value) –

Genom att byta till en as-a-service-modell för IT, ger HPE 40 procent ökad produktivitet genom att minska supportbelastningen på IT-personal samtidigt som tiden för att lansera ITprojekt förkortas med 65 procent.

Valfrihet och enkelhet – kunder kan nu nyttja en inbyggd, gratis hypervisor genom ett as-aservice-erbjudande och dra nytta av Nutanix enkelhet för att distribuera och skala virtualiserade arbetstoppar. Nutanix-tekniken kan minska IT-arbetstiden med 61 procent när det kommer till implementering, hantering och support jämfört med traditionell infrastruktur, vilket gör att HPE GreenLake-tjänster kan levereras snabbare och mer effektivt.

“HPE skapade den moderna, tjänstebaserade konsumtionsmarknaden för lokal IT-drift med HPE GreenLake. Hundratals globala kunder utnyttjar nu HPE GreenLake för att få fördelarna med en cloud-upplevelse i kombination med säkerhet, styrning och applikationsprestanda av en lokal miljö, samtidigt som tjänsten man betalar för är baserad på faktisk konsumtion, säger Antonio Neri, ordförande och VD, HPE. “Idag expanderar HPE sitt ledarskap på denna marknad genom att erbjuda ytterligare val till kunder som söker ett hybridmolnalternativ som lovar ökad smidighet till lägre kostnader.”

“För våra kunder är programvaran det som är viktigast. Vårt partnerskap med HPE kommer att ge Nutanix kunder ytterligare ett val för att göra sin infrastruktur osynlig så att de kan fokusera på affärskritiska program, inte den bakomliggande tekniken, säger Dheeraj Pandey, grundare, VD och ordförande i Nutanix. “Vi är glada över att kunna samarbeta med HPE till gagn för företag som letar efter rätt hybridlösning till sina affärer.”

HPE GreenLake är branschledande när det kommer till as-a-service-lösningar för lokal ITdrift. Med rörliga betalningar baserade på faktisk användning av kapacitet eller resurser, snabb skalbarhet som ligger steget före kundernas kapacitetsbehov och företagshantering och support, levererar HPE GreenLake en molnupplevelse till kundens datacenter eller samlokaliseringsmiljö. Med HPEs bästa samarbetspartnersystem och växande partnersekosystem kan kunderna designa IT-lösningar med sin valda teknik och nyttja dem enkelt, minska anläggningskostnaderna (CapEx) tack vare minskad överinvestering, öka ITresursutnyttjandet och spara värdefull tid när det kommer till viktiga IT-projekt.

Dessutom kommer Nutanix med dagens pressmeddelande att möjliggöra för sina kanalpartners att direkt sälja HPE-servrar i kombination med Nutanix Enterprise Cloud OSprogramvara som en integrerad mjukvara. Nutanix-kunderna kommer ha möjlighet att nyttja en helt integrerad lösning, som skickas direkt från HPE-fabriker. Detta i kombination med världens största installerade grundplatta av säker, innovativ ProLiant- och Apolloserverteknologi från HPE och den banbrytande Enterprise Cloud OS-mjukvaran från Nutanix för att modernisera datacentermiljöer och göra supportupplevelsen enhetlig på sina föredragna hårdvaru- och programvaruplattformar