Huawei och Stockholm stad främjar framtidens talanger ….

Huawei och Stockholm stad främjar framtidens talanger inom informations- och kommunikationsteknik.

Huawei, en ledande global leverantör inom Informations- och kommunikationsteknik (ICT) lanserar idag ett utvecklat samarbete med Stockholms stad gällande utveckling och främjande av ICT-talanger i Stockholm. Samarbetet lanseras tillsammans med Stockholms stads borgmästare Karin Wanngård under hennes besök vid Huawei Sveriges forsknings- och utvecklingscenter i Kista

huawei + stockhlm stad

Huawei lanserades på den svenska marknaden år 2000 genom etableringen av dess första europeiska forsknings- och utvecklingscenter i Kista, Stockholm. Sedan dess har Huawei kontinuerligt utvecklat den lokala organisationen, inklusive investering i forskning- och utveckling i Sverige. Idag har Huawei över 600 anställda i Sverige, och har rekryterat mer än 75 % av dessa lokalt. Tidigare i år öppnades nya lokaler för service- och säljavdelningen på Isafjordsgatan 34 i Kista – ett kvitto på Huaweis långsiktiga satsning i Stockholm.

”Stockholm som hubb för vår näringsverksamhet i Sverige har visat sig vara ypperligt med dess öppna och välkomnande miljö, vilket främjar våra investeringar och fortsatt utveckling av vår verksamhet. Vi är oerhört tacksamma för detta, och ser fram emot vidare samarbete med Stockholms stad i ytterligare områden, för att tillsammans bygga ett ännu starkare nav, med målet att locka fler ICT-talanger”, säger Kenneth Fredriksen, Chief Operation Officer på Huawei CEE & Nordic Regionen.

Huawei initierade ”Telekomtalang”-programmet 2014, med fokus på unga och utveckling, som ett vidare åtagande i den digitala agendan i Sverige. Under de senaste två åren har Huawei gett 20 svenska IKT-studenter möjligheten att utvecklas genom att få besöka Kina och Huawei HQ. Där har studenterna fått möjlighet till ytterligare insikt och erfarenheter, både kulturellt och professionellt. Flertalet av studenterna har kommit från Stockholm.

“Stockholm är en av de största och viktigaste ICT-hubbarna i Europa, och det är således oerhört viktigt att inspirera den yngre generationen gällande teknik, för att fortsätta på toppnivå som konkurrenskraftig. Telekomtalang är ett Huawei-initiativ där vi haft detta som målsättning, och tillsammans med Stockholm tror vi att detta kommer ge vidare värde för studenter och samhälle”, Wells Li, Managing Director på Huawei Sweden.

“Stockholm är en av världens ledande ICT-hubbar och många av världens största ICT-företag investerar och gör affärer i vår stad.”, sa Karin Wanngård under hennes besök till Huawei Sveriges forsknings- och utvecklingscenter. ”Jag tror starkt på behovet av nära samarbete mellan företag och akademi, för att kunna locka och inspirera nya talanger. Detta nya initiativ, lanserat av Huawei, är ett utmärkt exempel på den sortens samarbete, och kommer att inspirera fler unga människor till karriär inom informations- och kommunikationsteknik.”

Huawei kommer att utvärdera möjligheten att utöka ”Telekomtalang”-programmet i fler skolor i Stockholmsregionen, för att inspirera fler unga till att fortsätta sina studier inom ICT-sektorn. Stockholm stad kommer att tillhandahålla nödvändig rådgivning och stöd i processen.

Post Comment