Hur kan man erbjuda ett miljövänligt datacenter – och ändå vara konkurrenskraftig?

För Binero är det viktigt med miljön.

Hur kan man erbjuda ett miljövänligt datacenter - och ändå vara konkurrenskraftig? 1Vår bransch konsumerar mycket energi, både för att den bygger på utrustning som alltid är på men även för att utrustningen producerar värme som måste kylas av. I den kontrollerade miljö som ett datacenter är, kan man inte bara öppna ett fönster. Vårt ansvar ligger alltså i att hitta tekniska lösningar som utan att kompromissa med kvalitén på tjänsten, minskar behovet av kyla (emedan själva kraften för att driva tjänsten inte går att göra så mycket med – det är framförallt utvecklingen inom beräkningshårdvara som står för framstegen där, dock i paritet med att kravet på utrustningen hela tiden ökar).

Vårt största bidrag till en bättre miljö är återvinningen av den termiska energi våra servrar producerar.

Fördelen med denna energi är att den är förutsägbar och ”gratis”, d.v.s. servrarna kommer alltid vara igång och energin kommer alltså alltid produceras. Det kostar inte mer för våra kunder att vi återvinner värmen, däremot kan energiproducenterna skära ner på sin produktion och nyttja den energi vi producerar istället.

Produktion av kyla var tidigare en kostnad då det krävde energi för att skapa kylan, lika mycket (eller mer) energi som det krävdes för att skapa värmen (d.v.s. kraften att köra maskinerna). Nästa steg i utvecklingen blev att nyttja s.k. frikyla vilket innebär att kylan tas från ett kallt utomhusklimat. Detta möjliggjordes genom effektivare utrustning och ett varmare klimat i datacentret och lösningen behövde ändå hjälp om det vart för varmt utomhus. Självklart är uppsidan att kostnaden (både finansiellt sett och rent energimässigt) för produktionen av kyla gick ner men lösningen är helt enkelt att flytta värmen från insidan av lokalen till utsidan, dvs. man ”eldar för kråkorna”.

Vi tycker vår lösning är bättre. Den kostar avsevärt mer att bygga och underhålla men vår besparing på kylproduktion gör det möjligt för oss att investera i den infrastruktur som krävs för att istället faktiskt flytta värmen dit den behövs, vilket är boenden och kontor (d.v.s. fjärrvärmenätet). Istället för att kasta bort värmen säljer vi den till energiproducenterna. Denna fördel får givetvis våra kunder ta del av, för att inte tala om miljön.