Hur mår molnet? Ny rapport sätter fingret på trygghetsfrågan

Intel Security-rapporten “Blue Skies Ahead?” visar snabb omvandling av IT-budgetar mot molnet men att värdet och säkerheten betraktas som oklara

SAMMANFATTNING

  • Intel Securitys rapport har undersökt molnmognaden genom intervjuer med 1 200 IT-beslutsfattare i sju länder.
  • 72 procent av respondenterna anger regelefterlevnad som det största orosmomentet med molnimplementeringar
  • Bara 34 procent av respondenterna anser att företagsledningen förstår molnets säkerhetsrisker
  • 77% av respondenterna anser att deras företag hyser större tillit till molnet idag jämfört med för ett år sedan.

cloud_yesIntel Security har släppt den globala rapporten Blue Skies Ahead? The State of Cloud Adoption, som undersöker attityderna till och målen med den allt snabbare tillväxten av data och tjänster i molnet.

”Vi har gjort den här rapporten för att vi är på väg in i en ny era för molnleverantörer. Siffrorna visar att flytten till molnet går i en ännu snabbare takt än man föreställt sig tidigare och att den tillväxten drivs av den ökade tilliten. Därför blir det ännu viktigare att ta fasta på de risker som trots allt finns med att lägga affärskritiska applikationer och tjänster i molnet, och undersöka hur väl de riskerna förstås av beslutsfattare. Där kan man väl säga att himlen håller på att klarna, men det finns fortfarande ’orosmoln’ att ta hänsyn till”, säger Christoffer Callender, säkerhetsexpert vid Intel Security.

Trots att 77 % av de IT-beslutsfattare som svarat upplever att deras företag litar mer på molnet idag än för ett år sedan, uppger endast 13% att de fullt ut litar på publika molnleverantörers, som Amazon Web Services eller Microsoft Azure, förmåga att lagra känsliga data på ett säkert sätt. Detta samtidigt som i genomsnitt 80% av de svarande företagens IT-budgetar väntas vara knutna till molnet inom mindre än ett och ett halvt år.

Några av slutsatserna i undersökningen är:

  • Vart går pengarna: De mest populära framtida investeringsområdena enligt respondenterna är infrastructure-as-a-service (IaaS) (81%), följt av security-as-a-service (79%), platform-as-a-service (PaaS) (69%), och software-as-a-service (SaaS) (60%). Fler än 20% av respondenterna upplever ökad risk för en säkerhetsincident som ett hinder för att implementera SaaS i verksamheten. I genomsnitt uppger respondenterna att de använder 43 olika cloudtjänster i sitt företag idag, men denna siffra varierar kraftigt mellan de undersökta länderna.
  • Vilka är frågetecknen: 72% av respondenterna anger regelefterlevnad som det största orosmomentet inom molnimplementering, och bara 13% säger sig ha en fullständigt klar bild om huruvida deras företag lagrar känsliga data i molnet idag.
  • Är frågetecknen motiverade: 23% uppgav att deras molnleverantörer någon gång utsatts för dataintrång eller förlust av data, och 20% uppgav att obehöriga någon gång fått tillgång till data eller tjänster.
  • Kan frågetecknen rätas ut: Datasäkerhet är ett växande fokusområde för företagsledningar världen över men bland IT-bneslutsfattarna anser en majoritet att kunskaperna och medvetenheten behöver bli bättre i ledarskiktet. Bara 34% av respondenterna ansåg att deras företagsledning förstår molnsäkerhet fullt ut.
  • Säkerhetsinvesteringarna: De lösningar för att säkra molnet som i störst omfattning används av företag är epostskydd (43%), webskydd (41%), anti-malware (38%), brandvägg (37%), krypterings- och nyckelhantering (34%), och DLP (31%).

“Samtidigt bekräftar rapporten den bild vi har av att tilliten till molnet är på väg att öka, vilket jag tror att tjänster som Office 365 bidragit mycket till. Har man ingen egen IT-avdelningarna är fördelarna med IaaS och SaaS uppenbara.”, konstaterar Christoffer Callender.

Mer information om rapporten:

Metodologi

Undersökningen genomfördes av Vanson Bourne, och omfattar intervjuer med 1 200 IT-beslutsfattare i 8 länder (Australien, Brasilien, Canada, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA). Respondenterna är jämt fördelade mellan företag från 250 anställda till företag med över 5 000 anställda.

Post Comment