Hur säkerställer du att en planerad investering är lönsam?

Hur vet man om en investering är lönsam eller inte? Genomförda investeringar i företag är sällan något som är lönsamt för företaget.

Hur säkerställer du att en planerad investering är lönsam? 1Undersökningar visar att endast en tredjedel av de investeringar företaget eller organisationer gör ger något nytta. Att nyttovärdera enligt PENG-modellen förhindrar onödiga utgifter och säkerställer nyttan.

Dataföreningen Kompetens erbjuder utbildningen Nyttovärdering och Business Case ─ PENG steg 1 får du lära dig om PENG-modellens alla aspekter och förstå om specifika kapitalplaceringar är något som utvecklar organisationen. Under utbildningen lär du dig hur nyttor visas tydligare och speglas i olika sammanhang. Genom att nyttovärdera enligt PENG, får du en trygghet som ger ett underlag för beslut, genomförande samt resultat. Efter kursdeltagarna deltagit i kursen kan de svara på frågor som:

  • Koppla ihop olika delar av verksamheten
  • Skapa bättre beslutsunderlag
  • Få en samsyn om förbättringsmålen
  • Att i pengar värdera nyttan i verksamheten
  • Förbättra kommunikation inom verksamheten
  • Synliggöra även mjuka nyttor
  • Säkerställa nyttan
  • Ta fram underlag för uppföljning

Läs mer om utbildningen här!