Hur säkerställer du att en planerad investering är lönsam?

Hur vet man om en investering är lönsam eller inte? Genomförda investeringar i företag är sällan något som är lönsamt för företaget.

Undersökningar visar att endast en tredjedel av de investeringar företaget eller organisationer gör ger något nytta. Att nyttovärdera enligt PENG-modellen förhindrar onödiga utgifter och säkerställer nyttan.

Dataföreningen Kompetens erbjuder utbildningen Nyttovärdering och Business Case ─ PENG steg 1 får du lära dig om PENG-modellens alla aspekter och förstå om specifika kapitalplaceringar är något som utvecklar organisationen. Under utbildningen lär du dig hur nyttor visas tydligare och speglas i olika sammanhang. Genom att nyttovärdera enligt PENG, får du en trygghet som ger ett underlag för beslut, genomförande samt resultat. Efter kursdeltagarna deltagit i kursen kan de svara på frågor som:

  • Koppla ihop olika delar av verksamheten
  • Skapa bättre beslutsunderlag
  • Få en samsyn om förbättringsmålen
  • Att i pengar värdera nyttan i verksamheten
  • Förbättra kommunikation inom verksamheten
  • Synliggöra även mjuka nyttor
  • Säkerställa nyttan
  • Ta fram underlag för uppföljning

Läs mer om utbildningen här!