Hybrid IT hjälper företag att bli fullt ut digitala

Enligt CGI Global 1000, CGI:s årliga utblick som bygger på intervjuer med mer än 1 000 beslutfattare i olika branscher, anser företag att det idag är en nödvändighet att integrera IT-lösningar med moderna molntjänster. Användningen av sådana s.k. hybrid-IT-modeller upplevs som en både säker och kostnadseffektiv väg mot en storskalig digitalisering av verksamheten.

Enligt den senast genomförda GGI Global 1000 är företagens viktigaste IT-prioriteringar följande:

Hybrid IT hjälper företag att bli fullt ut digitala
Anders Forsman
  1. Modernisering av IT-tjänster för att kapa kostnader (75 %)
  2. Skydda organisationen från cyberattacker och andra hot (55 %)
  3. Utveckla kapacitet för realtidsinformation i hela IT-tjänstekedjan (46 %).

– Att kapa kostnader, förbättra säkerheten och ta fram IT-funktionalitet i realtid för hela organisationen är en ekvation som kräver en strategi, en solid styrning och ett helhetsperspektiv, säger Anders Forsman, chef för infrastrukturtjänster vid CGI i Sverige.

Utöver kapacitetstjänster och administrativa tjänster, används hybridmodeller nu även i tjänster för slutanvändare inom bland annat arbetsplats, service desk och andra tjänster i medarbetarnas vardag.

– Den digitala omvandlingen från traditionell IT till molntjänster skapar en hybrid IT-miljö som vi hjälper våra kunder att hantera via tjänst- och teknologiplattformen CGI Unify 360. Genom en lättanvänd kundportal, verksamhetsmodeller enligt bästa praxis och ett ramverk för IT-hanteringen, samt nu även tjänster för slutanvändare, underlättar plattformen hanteringen av organisationens IT-miljö, säger Anders Forsman

CGI:s hybrid IT-modell integrerar flera molntjänster och andra IT-lösningar, skräddarsydda efter individuella företags behov. Hybridmolnet gör att organisationer kan hantera sin digitala övergång på ett kostnadseffektivt sätt genom enkel integration av nya och befintliga lösningar.