I spåkulan för 2016: Fem trender inom Big Data

Olika metoder för att lagra, analysera och hantera data skapar nya möjligheter för företag att göra affärer och vi är just nu i ett av de mest betydande skiftena inom datahantering på flera år. För att hjälpa företagen på vägen har jag därför listat fem av de trender som vi garanterat kommer få se mer av under 2016.

1.     Ett konvergerat tankesätt blir mainstream

thH86OE835

Det har länge ansetts rätt att hålla operativa system och analyssystem ifrån varandra i olika applikationer för att förhindra att belastning från analysverktygen stör de operativa systemen. Under 2016 däremot kommer det konvergerade synsättet öka och företag kommer inse fördelarna med att slå samman verktygen för att anpassa sin verksamhet efter ändrade kundpreferenser, konkurrensvillkor och övriga marknadsförhållanden. Denna utveckling kommer att göra att företag snabbare kan dra nytta av sin data. 

2.     Från centraliserad till distribuerad datalagring

Valet mellan centraliserad och distribuerad datalagring har skiftat fram och tillbaka de senaste åren. Den senaste tiden har många företag använt sig av centraliserad datalagring för sina big data-lösningar men under 2016 kommer vinden att vända och allt fler kommer välja en distribuerad datalagring. Bakgrunden till detta är att företagen ska ta sig an utmaningarna med att hantera fler olika enheter och datacenter samt användande runt om i världen. Även den fortsatta utvecklingen inom IoT, uppkopplade enheter, nätverkshastighet och ”edge processing” kommer bidra till ökat användande av distribuerad datahantering. 

3.     Lagring i överflöd (speciellt flash)

Flashlagring har gjort betydande framsteg på såväl konsument- som företagsmarknaden och i takt med att efterfrågan ökar kommer priset minska och flash-installationer kommer därför bli allt vanligare inom big data-lösningar. De optimala lösningarna kommer dock kombinera flash- och disklagring för att skapa snabba och kompakta konfigurationer. Under 2016 kommer företagen inte behöva välja mellan dessa eftersom mjukvarubaserad lagring kommer bli allt vanligare vilket gör att företagen får tillgång till båda teknikerna.  

4.     Ökat fokus på värdeskapande

Under 2016 kommer företagen fokusera mindre på hajpen kring nya icke nödvändiga funktioner från de senaste mjukvarorna och istället fokusera mer på befintliga lösningar som bevisligen skapar fundamentalt värde för bolaget. 

5.     Kvalitet vinner i längden

Investerare och organisationer kommer överge omogna big data-lösningar som ofta byter design och modell och istället fokusera på säkrare alternativ som har både en beprövad affärsmodell och teknisk innovation som ökar företagens effektivitet och därmed leder till bättre resultat. 

Idag är det viktigare än någonsin för företagen att dra nytta av sin data för att skapa konkurrensfördelar. Det är onekligen lättare sagt än gjort när data strömmar in från alla håll, men de företag som har tillgång till en konvergerad dataplattform har störst möjlighet att lyckas hantera och analysera data för att driva affärer. 

Post Comment