IBM lanserar nu Watson for Cyber Security

Säkerhetsteam runt om i världen går i genomsnitt igenom 200 000 säkerhetshändelser per dag och lägger i snitt över 20 000 timmar per år på att jaga falska hot.

IBM lanserar nu Watson for Cyber Security 1
IBM Watson Powered Cognitive SOC

Watson kan nu hjälpa dessa säkerhetsanalytiker att identifiera och prioritera hoten. Dessutom kan Watson hantera tusentals forskningsrapporter på vanligt språk, som aldrig tidigare varit tillgängliga för moderna säkerhetsverktyg.

– Dagens alltmer komplexa säkerhetslandskap har skapat behov av mer intelligens för att hantera hot, vilket i sin tur ökar arbetsbördan för säkerhetsanalytiker, som får fler varningar och avvikelser att bearbeta än någonsin, säger Mats Aronsson, expert på nätbedrägerier på IBM. Watson for Cyber Security använder intelligent teknik som maskininlärning och naturligt språk, vilket kan bidra till att säkerhetsanalytiker kan fatta bättre och snabbare beslut baserat på stora mängder data.

Enligt en undersökning som IBM genomfört bland säkerhetspersonal är de största utmaningarna inom säkerhet idag att minska svarstiderna vid incidenter (45 procent), optimera korrektheten i incidentlarmen (41 procent) och hålla sig uppdaterad om det senaste inom säkerhetsforskning (40 procent). Att hålla sig uppdaterad med det senaste inom forskningen är också den största utmaningen ur ett resursperspektiv.

Många av dagens cyberattacker sker på flera fronter samtidigt för att dölja angreppen. Det gör det svårt för säkerhetsanalytiker att hantera angreppen. Med Watsons hjälp kan säkerhetspersonal få en tydligare bild av det egentliga hotet och producera en rapport över situationen på bara några minuter, vilket gör det möjligt för de angripna att besvara attacken snabbare och på rätt sätt.