Ida Infront får förnyat förtroende hos statlig myndighet

Addnode Groups dotterbolag, Ida Infront, har fått förnyat förtroende.

Det avseende support och underhåll av en större statlig Ida Infront får förnyat förtroende hos statlig myndighet 1myndighets samtliga system baserade på produkten iipax. Avtalet har ett ordervärde på över 10 miljoner kronor på tre år.

Myndigheten använder sedan många år Ida Infronts ärendehanteringsplattform iipax inom sina verksamhetsområden, både nationellt som internationellt. Funktionerna för arkiv och informationsutbyte används i de gemensamma avdelningarna på myndigheten för att tillgodose verksamhetens behov av verksamhetsnära stöd.

– Ida Infront har under många år varit en betydande systemleverantör till myndigheten. Det här är ännu ett steg i vår mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Gemensamt för alla systemen är mycket stora krav på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda. Applikationerna hos myndigheten bygger på produkten iipax som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.