IDC MarketScape utser Lookout till ledande leverantör av mobilsäkerhetstjänster för tredje året i rad

Det är IDC MarketScape som i rapporten Worldwide Mobile Threat Management Security Software 2020 Vendor Assessment utsett Lookout till marknadsledare.

IDC MarketScape utser Lookout till ledande leverantör av mobilsäkerhetstjänster  för tredje året i rad 1IDC MarketScape pekar på styrkan i att Lookout erbjuder lika gott skydd för både företagets mobila enheter såväl som för privata plattor och mobiler som anställda använder i sitt arbete. Man framhåller också den goda integrationen med utbredda tjänster som Office 365 och Google G Suite.

Ny teknik och nya metoder krävs för att hantera en utveckling där distansarbetandet ökar och en allt större del av arbetskraften blir mobil. Många anställda använder idag sina privata mobiler och plattor i arbetet. Det medger hög produktivitet, men skapar samtidigt nya utmaningar för företagens säkerhetsansvariga.

– Tidigare var mobilsäkerhet en fråga för myndigheter och specifika branscher. Idag har det utvecklats till att bli en vital del av säkerhetsarbetet för alla företag, säger Philip Hochmuth, ansvarig för området mobil säkerhet på IDC.

Lookouts molnbaserade lösning för mobil säkerhet använder artificiell intelligens i sin övervakning som idag omfattar 200 miljoner enheter och 100 miljoner appar. Tjänsten identifierar automatisk nya hot utan att inkräkta på användarnas personliga integritet.

– Att vi behåller positionen som marknadsledare för tredje året i rad tror jag förklaras av vår djupa förståelse för det mobila säkerhetslandskapet och att vårt utvecklingsarbete alltid utgår från kundernas behov, säger David Richardson, chef för produktutveckling på Lookout.

IDC MarketScape framhåller också god integration med andra klientsäkerhetssystem från exempelvis WMware och Microsoft samt breda partnerskap med mobiloperatörer som styrkor hos Lookout. Det ger både stora och små verksamheter tillgång till mobilsäkerhet på högsta nivå.

Pandemin har gett en stor ökning av distansarbetet men även före det har Lookout har sett en stadig tillströmning av nya kunder. Under förra räkenskapsåret ökade antalet nya kunder med 250 procent samtidigt som försäljning av licenser ökade 320 procent.