IFS lovar uppmärksamhet till partner

Som partner till IFS finns det mycket jobb att göra. Det är budskapet från IFS vd Darren Roos.

IFS lovar uppmärksamhet till partner 1Han kommenterar också IFS-ägaren EQTs förvärv av konkurrenten Acumatica med att ”vi kompletterar varandra”.

IFS vd Darren Roos har hunnit bli ordentligt varm i kläderna efter 18 månader på sin post. Vad tycker han själv att han har tillfört till det svenska affärssystemsföretaget?

̶ När jag tillträdde utfärdade jag ett påbud om en stark satsning på partner. Tidigare var inte fokus på partner så starkt, nu investerar vi kraftigt i våra partner. Våra kunder vill ha support från tredje part, säger Darren Roos.

Och strategin verkar ha fungerat. Licensintäkterna ökade till exempel med 67 procent under årets första kvartal, jämfört med samma kvartal förra året, till 295 miljoner kronor. Även andra ekonomiska nyckeltal pekar uppåt. I stort har utveckling varit positiv sedan riskkapitalbolaget EQT köpte IFS 2015.

IFS gillar alltså partner, men varför ska partner gilla IFS?

̶  Vi har inte 30 000 partner som SAP, Oracle och Microsoft, säger Darren Roos.

Underförstått kan partner till IFS räkna med mer uppmärksamhet från sin leverantör än partner till någon av drakarna som IFS konkurrerar med.

Darren Roos nämner också IFS starka tillväxt som ett skäl i sig för partner att intressera sig. ”Det finns mycket jobb att göra”, som han uttrycker det.

Är det några speciella typer av partnerföretag man letar efter?

̶  Vi vill ha en väldigt diversifierad samling partner, eftersom våra kunder är väldigt diversifierade.

Olika kombinationer av global räckvidd, lokal närvaro och kompetens i de branscher IFS utvecklar lösningar för är naturligtvis plus för partner. Vad gäller själva applikationerna blir en kommande stor nyhet att IFS med nästa nya version går i från den traditionella cykeln av stora uppdateringar med långa mellanrum. I stället ska man släppa en mindre uppdatering varje månad, vilket ska förenkla hanteringen för kunderna.

Sedan ska man samla ihop ett antal månadsuppdateringar och paketera dem som en ny ”stor” version. Men det kommer fortfarande inte att krävas någon stor uppdatering, utan det blir en vanlig månadsuppdatering för existerande användare. Som resten av IT-branschen rör sig även IFS mot molnet, men inte i samma takt som många andra, av flera orsaker:

̶  25 procent av våra nya affärer är för kunder som kör i molnet. Vi rekommenderar att installera lokalt först, för att sedan migrera till molnet. Ett alternativ är att köra i ett privat moln.

Darren Roos tycker att det finns en del problem med att köra avancerade affärssystem på publika molnplattformar. Enligt honom får man till exempel räkna med hundratals nertimmar per år i ett publikt moln, vilket är oacceptabelt för många företag.

̶  2017 såg man en stor migrering till molnet för affärssystem. 2018 svängde pendeln tillbaka och många tog hem driften.

En nyhet inom EQT-sfären är att riskkapitalbolaget nyligen köpt det amerikanska affärssystemsföretaget Acumatica som gör molntjänster. Hur relaterar Acumatica till IFS?

̶  Jag var inblandad i förvärvet från EQTs sida, De är väldigt duktiga på Acumatica, till exempel vad gäller användarvänlighet. Vi kompletterar varandra bra, eftersom Acumatica vänder sig till mindre kundföretag än IFS.

Kan ni dra nytta av varandra?

̶  Vi kan säkert hjälpa varandra, till exempel med praxis och teknik. Men hittills har har vi inte diskuterat att integrera applikationerna.