IFS växlar upp med nye CEOn Darren Roos vid spakarna

Vi är öppna för nya partners

IFS växlar upp med nye CEOn Darren Roos vid spakarna 1
Darren Roos, CEO IFS

IFS anordnade nyligen kundkonferens med nästan 400 deltagare på Clarion Hotel på Arlanda. Ett praktiskt arrangemang där deltagare från olika håll i Norden hade lätt att promenera direkt från flyg, tåg, buss eller bil över till konferensanläggningen.

En nyhet som presenterades var att Munters (luftbehandling) ska börja använda IFS Field Service Management. Det kommer bland annat att höja produktiviteten för deras fälttekniker.

På konferensen fick besökaren exempelvis höra en presentation om uppgraderingar i mjukvaran. Dessutom var det möjligt att höra nya CEOn Darren Roos tala om företagets planer.
IT-Kanalen fick en intervju med Darren. Han kom till IFS för bara sex månader sedan men är van vid marknaden i Norden sedan nio år och reser över huvud taget mycket. Ett exempel på det flitiga resandet är att han sedan han blev CEO hunnit ha personliga möten med 83 kunder i olika länder. Hans fasta plats är på UK Headquarters i London.

Upplever balans

Darren berättar att han jobbat mer än 20 år i mjukvaruindustrin. Han började med CRM-mjukvara i sitt hemland Sydafrika och var därefter på en stor europeisk mjukvarutillverkare som hette Software AG. Till IFS kom han från SAP. Han jobbade på SAP North Europe och sedan på SAPs globala affärsenhet.
Det finns en balans i att komma från SAP till IFS, säger Darren. På SAP var antalet människor och intäkterna större men på IFS har han en större roll som CEO.

-Jag upplever en god balans för jag vet hur IFS ska växa. Jag vet vad som behöver göras för att växa, säger Darren. Det är det som ger balans.
IFS har redan ökat försäljningen sedan Darren blev anställd för sex månader sedan. Ett kvartal rörde det sig om en 50-procentig ökning.

Vad är då anledningen till ökningen?

Det är två orsaker, säger Darren, och det behövs inte så många nya kunder för att få till en så hög ökning om det är bra kunder.
IFS jobbar också med att expandera ekosystemet som idag är litet jämfört med många andra IT-bolag. Det märks säkert också tror Darren att han gärna jobbar storskaligt och kom till bolaget med en stor portion entusiasm. Darren är van vid det storskaliga från tidigare anställningar och har tagit med sig ett sådant synsätt. Dessutom ger det personalen en energiinjektion att det kommit en ny entusiastisk chef, säger han. Sådant märks.
Tidigare CEO stannade tolv år och trots att han var bra så leder det alltid till slags stagnation.
En av Darrens spännande utmaningar nu är alltså att bygga ett större ekosystem.

-Tidigare implementerade IFS endast genom sin egen konsultorganisation, säger Darren. Men detta har ändrat sig och jag har varit väldigt öppen sedan jag kom till IFS med att vi börjat expandera ekosystemet och välkomnar nya partners som kan göra sådant åt oss.
Andra stora framgångsrika mjukvaruföretag har redan gått igenom en fas där de satsat på en rejäl expansion av ekosystemet, säger Darren. Ett större nätverk kunniga partners betyder att man når ut till fler.
Om vi går tillbaka till år 1990 så var bolag som IFS, SAP, Oracle och Microsoft inte så olika. Sedan dess har övriga nått ut globalt, nått en global storlek och det väldigt fort.

Men IFS har en god sits trots det, menar han. Det går bra för bolaget och vi tar många nya kunder.
Darren berättar också att hans personlighet innebär att han jobbar mycket och är öppen utåt. Om någon frågar honom något på exempelvis Twitter så svarar han så fort han kan. Han skjuter inte upp och det är också en del av ett framgångsrecept menar han.

Partnern Evry var där

IFS växlar upp med nye CEOn Darren Roos vid spakarna 2
Fredrik Aldén och Magnus Eliasson från Evry AB

IT-Kanalen mötte också Fredrik Aldén och Magnus Eliasson från Evry AB i utställningsområdet. Evry knoppade av från IFS i slutet av 90-talet när ISF ville fokusera på kärnverksamheten. Evry specialiserade sig till skillnad från IFS på att drifta.

Sedan dess har Evry växlat upp och gör mycket annat också. Man har sedan starten tagit helhetsansvar för att allt funkar hos kund och har väldigt nöjda användare i många branscher.
En av de saker Fredrik och Magnus berättar för besökarna är att de kan ge support till slutanvändare.

En annan viktig sak är att profilera sig som etablerad partner till ISF.
Det har betydelse eftersom spelplanen håller på formges just nu. Det finns ju inte så många partners ännu. Andra som jobbar med produkter från ISF åt kunder är mest fria konsulter vilket betyder att de jobbar med avstånd från applikationen.

-Kraven på oss som partner är att hålla uppe kunskapen, kompetensen över tid, säger Fredrik. ISF växer nu och utmaningen är att hitta kompetenta personer som kan stötta slutanvändare. Någon måste bidra med kompetens. IFS och marknaden kommunicerar men allt är inte lätt att tolka. Kunskapen ska ju finnas bland partners.

-Den som löser saken med rekrytering och vårdar personalen vinner också kunderna.