iioote expanderar och öppnar kontor i Stockholm

iioote öppnar kontor i Stockholm hos samarbetspartnern Qualit Solutions AB.

iioote expanderar och öppnar kontor i Stockholm 1Göteborgsbolaget ser ett tydligt momentum på den svenska marknaden med ökad potential för försäljning av IoT-lösningar till bl a bygg- och fastighetsbranschen.

iioote meddelar att de etablerar kontor i Kista (Stockholm) hos deras samarbetspartner Qualit Solutions AB och iioote kommer inom kort få ytterligare förstärkning inom säljorganisationen med ansvar för Stockholmsregionen. Bolaget säger vidare att satsningen sker för att möta den växande efterfrågan nu när LoRaWAN etablerat sig som de facto standarden för IoT-nät i Sverige.

iioote hänvisar till att över hundra kommuner/städer har eller håller på för fullt att bygga ut s k LPWA-nät (lågenergiradionät) i Sverige för att möta riksdagens mål att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det finns idag flertalet privata och publika LoRa-operatörer i Sverige och iioote samarbetar med samtliga operatörer som oberoende systemintegratör och leverantör av IoT-lösningar.

Utbredningen av IoT-nät ger oss en perfekt grund att kunna erbjuda kunder de kommersiella IoT-lösningar vi har på plats som löser många problem inom bland annat fastighets- och byggbranschen. Vidare hjälper vi kunder med skräddarsydda innovativa IoT-lösningar inkluderande en mångfald av sensorer från det mycket väl etablerade ekosystemet LoRaWAN, säger Robert Spertina VD på iioote AB.

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.