IIS storsatsar på öppen mötesplats för internetinnovation

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, storsatsar på att starta en öppen mötesplats för internetinnovation.

En långsiktig investering som uppskattas till 5 – 10 miljoner kronor per år. Målet är att skapa en kreativ mötesplats där nya idéer kan komma fram, testas och tillåtas växa på ett tidigt stadie.

iis
IIS nya mötesplatsen står färdig i april 2017, Hammarbysjöstad

IIS har under flera år främjat internetbaserad innovation, bland annat genom evenemang med entreprenörsfokus och forskningssamarbeten med Handelshögskolan i Stockholm. Satsningen på den nya mötesplatsen är nästa steg i detta långsiktiga arbete och en av de största i stiftelsens historia.

Många sitter på bra idéer som har potential att utvecklas till framgångsrika produkter och tjänster – entreprenörer, utvecklare, ”makers”, forskare och glada amatörer. Men fram till nu har det i Stockholm saknats en öppen plats för alla dessa krafter att mötas och utvecklas på.

– Bra ytor och nätverk som fokuserar på startups med en färdig affärsidé finns redan. Vi vill komplettera dessa och kommer därför framför allt att fokusera på att främja aktiviteter och idéer på ett tidigare stadium. Vi vill att mötesplatsen ska fungera både som en plattform för att testa nya idéer och som en språngbräda på vägen mot en färdig produkt eller företag, säger Niklas Serén, projektledare på IIS.

Målet är att den nya mötesplatsen ska bli en yta för att bygga nätverk, testa sina idéer, jobba med nya projekt och produkter och arrangera/delta på evenemang och utbildningar. Idéerna behöver inte nödvändigtvis ha en tydlig kommersiell potential. Skaparglädje och nyfikenhet kan räcka långt, många bra innovationer leks fram.

En inkluderande och kostnadsfri mötesplats

Mötesplatsen kommer att vara öppen för alla och medlemskap kommer att vara kostnadsfritt. IIS kommer att slå upp portarna för mötesplatsen i april 2017. Den kommer ligga i nybyggda lokaler i anslutning till IIS nya kontor i Hammarby Sjöstad, ett stenkast från Skanstull, Stockholm.

Kontorsplatser för nystartade företag

Förutom den öppna mötesplatsen kommer det också i lokalerna att finnas en katalysatorverksamhet för entreprenörer som kommit lite längre och startat ett företag. Ett flertal företag som IIS tror har potential att förbättra internet och dess användning kommer att erbjudas tillgång till kontorsplatser och ett utökat nätverk. Fokus kommer initialt att ligga på datadriven innovation, det vill säga företag som skapar nya tjänster med hjälp av öppna data.

– Vi vill bygga den här mötesplatsen tillsammans med internetsverige. Tiden fram till invigning ska nu användas inte bara till att bygga lokalen utan också färdigställa konceptet. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter på vad den här mötesplatsen ska vara och ser gärna att möjliga intressenter tar kontakt med oss i ett tidigt skede, säger Niklas Serén.

Post Comment