Imperva uppgraderar i Sverige och övriga Norden

Vi träffade Craig Skelton för att få höra mer om honom och Impervas framtidsplaner för Norden. Det resulterade i ett spännande och öppen hjärtligt samtal om proaktivitet och möjligheter.

Imperva uppgraderar i Sverige och övriga Norden 1
Craig Skeltons Channel Sales – Northern Europe

På Craig Skeltons visitkort läser vi; Channel Sales – Northern Europe. Han är mannen som ska göra Imperva betydligt mer känt i Norden. Den resan gör de tillsammans med Exclusive Group som är specialiserade på att hjälpa företag att komma in på nya marknader genom att låta sina partners ta del av deras kontaktnät samt visa upp sig på Exclusive Groups många event.

Craig börjar med att ge oss ett varningens ord på vägen. ”Vi människor är av naturen lata och det finns alldeles för många enheter i våra hem som kan fungera som inkörsport vid en attack. Det kan röra sig om TV-boxar, larmcentraler, kylskåp m.m. Många av dessa levereras med ett lösenord i standardformat. Om vi inte känner till det eller inte orkar att byta lösenord så har vi i värsta fall rullat ut röda mattan till de cyberkriminella”.

”Våra lösningar skyddar bl.a. kunden från intrång via deras webb-sidor i ett första steg. Det kompletteras med ett skydd av kundens kärndata i ett andra steg. Vi kan t.ex. blockera trafik från olika geografiska områden eller länder som vill nå kundens webb-sidor”, berättar Craig nöjt.

”Ett skräckscenario för en kund är givetvis att drabbas av ett intrång men ännu värre är det att drabbas av ett intrång och inte upptäcka det. Vi kan visa i realtid hur en DDOS-attack ser ut och på så sätt öka kundens medvetenhet om vad de ska se upp med och reagera på

Imperva har funnits ända sedan 2002 och de har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA. Där och i Colorado finns även kontor inriktade på utvecklingsarbete. I Europa har de varit representerade i 9 år och på den nordiska marknaden sedan 5 år tillbaka.

Reaktivitet byts mot Proaktivitet

Craig gör ingen hemlighet av att han tycker att de har varit för osynliga och transaktionsstyrda när det gäller att göra varumärket känt i Norden. Han ger ett mycket tryggt och stabilt intryck när han säger – ”Det är nästan så att kunderna har fått söka upp oss i stället för tvärtom”. Det är inte alla ledare som vågar ta sådana ord i sin mun, rädda för att de ska uppfattas som förlorare. Craig däremot verkar tillhöra den grupp av chefer som har insett att kombinationen av uppriktighet, ödmjukhet och respekt är vägen till framgång. Om man dessutom lägger till hårt arbete kommer de positiva resultaten inte att låta vänta på sig.

Vad händer i Norden?

Han är ansvarig för Norra Europa samt Benelux-länderna. Ett fokusområde just nu är att bli en betydligt större aktör på den nordiska marknaden och i synnerhet på den svenska marknaden.

På frågan hur Imperva tänker hantera den utmaningen svarar Craig; ”Jag tror att vårt första kontor i Norden kommer att placeras i Stockholm. Sverige har den största ekonomin i regionen och det känns naturligt att etablera sig här först. Tills vidare har vi löst det så att några av våra anställda i England arbetar med våra nordiska partnerskap som vi har idag. Vi arbetar med såväl små som stora kunder. Vårt fokus är inte storleken på kunden utan på hur vi kan hjälpa dem att skydda sitt data och då i första hand deras kärndata (Core Data)”.

Craig berättar också att han har stora förhoppningar på samarbetet med Exclusive Group och att de känner sig trygga med det nätverk av partners som de nu blivit en del av. ”Om ett partnerskap ska bli bra så måste det vara äkta och ömsesidigt. Så upplever jag att vårt partnerskap är”, säger han.

Han ser möjligheterna

Trots att Imperva som varumärke fortfarande inte är så känt som Craig och hans team önskar väljer han ändå att se möjligheterna i nuläget. ”Vi har inte så många återförsäljare i Norden i dagsläget och det innebär att de som kommer in nu har alla förutsättningar att få en bra plats på vår gemensamma resa mot en större marknadsandel. Marknaden finns där och den växer oavbrutet. Det är därför hög tid att vi blir mer aktiva i vår marknadsföring och försäljning och det kommer vi att bli”, säger han lugnt och bestämt. ”Vi hoppas på en snöbollseffekt nu när vi på allvar tar tag i den svenska marknaden. Vägen framåt går via kanalen. Under ett antal år låg andelen av våra affärer som hade genererats via kanalen på 5 %. År 2017 var det 25 % som genererades via kanalen och den andelen ska vi öka ytterligare. I min roll ser jag mig själv som den som ska fungera som Impervas vägvisare mot kanalen. Att få ihop Imperva och kanalen helt enkelt”, fastslår Craig.

”Det är flera faktorer som gör att jag tror att vi kommer att lyckas med våra målsättningar:

  • Vi har bra lösningar
  • Vi har ett bra erbjudande för kanalpartners
  • Timingen är bra, bl.a. med tanke på GDPR
  • Många organisationer är beredda att avsätta resurser för IT-säkerhet i sina budgetar och allt det sammantaget gör mig optimistisk”, berättar han engagerat.

Han avslutar med att slå ett slag för DDOS Day som arrangeras den 15 mars i Stockholm”.

Mer information om det eventet finns på följande länk:

https://www.ddos-day.com/

Det ska bli spännande att följa Impervas fortsatta resa på den svenska marknaden.

Mer information om Imperva:

https://www.imperva.com/

Mer information om Exclusive Group:

https://www.exclusive-networks.com/se/

Privat – 

Namn:                                          Craig Skelton

Ålder:                                            55 år

Bor:                                               Sheffield, Yorkshire i norra England

Familj:                                          Fru och två vuxna barn

Intressen:                                    Sport (Engagerad Sheffield United FC supporter), Musik, Resor (Vill se nya    platser)

Senaste lästa bok:                     Going on the Turn av Danny Baker

Senaste film:                              Churchill

Antal devices:                             Ca: 20 st.