Imperva ”Varför Imperva? För att säkerhet är viktigt!”

[KANALRÖST] Gartner har utnämnt Imperva till ledare i sin Magic Quadrant för Web Application Firewalls (WAF).

Imperva ”Varför Imperva? För att säkerhet är viktigt!” 1Det är inte första gången som det händer. Faktum är att det har hänt inte mindre än fem gånger och dessutom i rad.

Vi blev nyfikna på vad det är som gör att de lyckas behålla den positionen år efter år. Mot den bakgrunden besökte vi deras partnerevent – Partner Executive Roundtable  – som hölls på Berns i Stockholm i september. Upplägget är exklusivt och intimt. Som namnet antyder vill Imperva hålla formatet på den nivån att alla kan prata med varandra under och mellan föredragen. Samtliga representanter från Imperva som höll föredrag inbjöd till att de partners som var på plats verkligen skulle känna sig bekväma med att ställa frågor och även bidra i de diskussioner som fördes.

Era Appar är säkrare i vår hörna

Imperva är självklart stolta över utmärkelsen och har därför följande slogan i sitt engelska presentationsmaterial – Your apps are safer in our corner. Vad är det då som Gartner gillar och premierar?

  • Marknadsstrategin – Imperva erbjuder en flexibel licenslösning för organisationer med en blandning av lokala och molnbaserade applikationer. Det tillåter återförsäljare att adressera ett bredare urval av företag och organisationer.
  • Försäljningen – Imperva är en av få som erbjuder såväl WAF-verktyg som molnbaserade WAF-tjänster.
  • Användarupplevelsen – Gartners kunder fortsätter att hylla Impervas kundtjänst.
  • Kapaciteten – Såväl Incapsula som SecureSphere drar nytta av den delade hotbilden från ThreatRadar.
  • Nya lanseringar – Imperva har nyligen lanserat Attack Analytics i avseende att ge en enhetlig och förbättrad monitorering av Incapsula och SecureSphere.
  • Lokal närvaro – Imperva har en stark närvaro i de flesta geografiska regionerna samt erbjuder en effektiv support gentemot de flesta regionerna. På senare tid har närvaron varit speciellt stark i Asien och i Oceanien.

Närvaron i Norden ökar

Imperva ”Varför Imperva? För att säkerhet är viktigt!” 2
Craig Skelton, Channel Manager – Northern Europe, Imperva

Vi byter några ord med Craig Skelton, Channel Manager – Northern Europe, som vi har intervjuat tidigare, i en På Stan med, i februari 2018. Han berättar att sedan vi senast pratades vid har Impervas närvaro i Norden ökat. Då hade de endast en marknadsrelaterad anställd som var dedikerad för Norden. Idag har de sex marknadspersoner som arbetar med Norden.

Ytterligare ett bevis på Impervas ökade fokus på Norden är deras årliga event Partner Round Table. Konceptet är intressant eftersom de är måna om att verkligen få igång dialogen med sina partners. Därför har de medvetet hållit nere antalet deltagare för att skapa upplevelsen av att man sätter sig ner runt ett bord och pratar om partnerprogram, marknadssatsningar, utbildningar och nya lanseringar. Utbildningar är för övrigt något som de satsar mycket på och hela utbudet har de samlat under namnet Imperva University.

Vi frågar Kirt Jorgensen, Senior Director World Wide Channel Marketing, om vad han har för förväntningar på dagen?

”Vi är i startblocken här i Norden och nu är målet att så snabbt som möjligt analysera marknaden. Såväl distributörer som kanalen är viktiga för oss. Vi känner oss för och ser om vi kan arbeta på samma sätt som i andra delar av EMEA-regionen. Vi har ett riktigt bra globalt partnerprogram. Jag är stolt över det. För mig är det viktigt vi får ut information om hur det fungerar och hur vi tänker ta oss an den Nordiska marknaden”, svarar Kirt.

”En annan viktigt del av dagen är dialogen med våra partners. Jag vill att vi får feedback om vad de tycker är bra och vad de tycker kan förbättras i vårt partnerprogram och även avseende våra produkter. På så sätt kan vi säkerställa att vi hela tiden ser till att ha det bästa partnerprogrammet. Vi har nyligen lanserat en ny version av vår partnerportal som numera även är mobilanpassad. De frågor som kommer upp på sådana här träffar avspeglar ofta vilka frågor som är viktiga för våra slutkunder och det är viktigt för oss att känna till det”, förklarar han.

Vi börjar med att fråga oss varför

Imperva ”Varför Imperva? För att säkerhet är viktigt!” 3Steve Smith, Regional Sales Director, berättar att många företag börjar med att fokusera på vad de ska göra och därefter hur de ska göra det. Först därefter ställer de sig frågan om varför de gör det. Steve menar att det bästa företagen gör det hela i omvänd ordning och börjar med frågan om varför de ska genomföra en idé eller en förändring.

Vi får också möjligheten att prata med Morgan Jay, Area Vice President – Northern Europe.

”Det här är andra året som vi arrangerar en partnerträff här i Stockholm och imorgon kör vi i Helsingfors. Vi kommer att öka antalet marknadsaktiviteter i Norden efterhand som vi lär oss kulturen och marknaden. Ytterst handlar det om att vi vill utbilda och utrusta våra kunder med det bästa skyddet mot intrång och andra attacker. När vi frågar oss själva varför vi gör det vi gör blir svaret kort och gott – Tillsammans med våra partners vill vi skydda våra kunders data!”, avslutar Morgan.

Club Exclusive den 7 November:  http://yourexclusivenews.se/events/make-an-impact/

Läs mer om Imperva:  http://yourexclusivenews.se/vendors-networks/imperva/

På Stan med Craig Skelton: https://it-kanalen.se/imperva-uppgraderar-i-sverige-och-ovriga-norden/