Implementering av AI i företag – inget som går med automatik

AI kallas ibland hjärnan och IoT kroppen. Där AI står för planerandet, beräkningarna, utvärderar alternativ och fattar besluten och IoT för själva agerandet.

Implementering av AI i företag - inget som går med automatik 1
Kaylan Kumar på konsultjätten HCL Technologies

De två har i flera fall smält samman till lösningar som nu är redo för marknaden. Kaylan Kumar på konsultjätten HCL Technologies menar att det därmed finns stora möjligheter – men det gäller att vara noggrann kring själva strategin och implementering av AI-projekt. Genom smart utvecklade ramverk maximerar företag sina chanser att lyckas. Vad ska man som företag tänka på nu det mesta pekar på att AI tar ordentlig fart?

Det är framförallt två drivkrafter som gör att AI kommer påverka företag i allt högre utsträckning framöver. De senaste åren har prestandan i vad denna typ av teknologier klarar av ökat signifikant. Till exempel har tillförlitligheten i Googles röstigenkänning ökat från 84% 2012 till 98% bara två år senare. Och bildigenkänningsteknik rapporteras ha haft en fyrfaldigad förbättring mellan 2010 och 2014 där exempelvis Facebooks DeepFace teknik känner igen ansikten med en precision på 97%.
Det andra är att flera miljarder dollar har plöjts ner i olika projekt för att göra dem färdiga för marknaden. Tex Roombas robotdammsugare och Nests självlärande termostat som drar fördel av AI och automation.

För företag innebär de potentiella vinsterna med AI och kognitiva teknologier enormt mycket:

  • Möjlighet att ta snabbt ta välgrundade beslut och agera på dessa. Detta blir särskilt tydligt när det exempelvis gäller upptäckt av, och planering för, automatisk hantering av bedrägerier.
  • Förbättrade affärsresultat. Tack vare AI-baserade teknologier vid allt från medicinska diagnoser till oljeutvinning finns nya möjligheter att öka träffsäkerheten i sin prognostisering.
  • Ökad effektivitet via AI-baserade teknologier när det gäller utnyttjande av specialistpersonal och dyr utrustning.
  • Lägre kostnader genom till exempel röstigenkänning och botar som kan komplettera en kundserviceavdelning eller ta emot beställningar.
  • Skalfördelar i sammanhang där det är svårt eller opraktiskt att arbeta manuellt.
  • Produkt- och tjänsteutveckling genom att lägga till AI-egenskaper till befintliga produkter eller utveckla helt nya produktklasser.

Vi har under en längre tid sett hur AI kommer vara en av de stora globala teknologierna som driver affärstransformation tack kombinationen av teknologiska framsteg och utökad kommersialisering. Det bekräftas av analysfirman IDC som spår att marknaden för AI och kognitiva mjukvaror kommer växa från 4,5 miljarder dollar 2014 till 9,2 miljarder dollar 2019. Andra som ser AI som en katalysator med en påverkan på den globala världsekonomin med mellan 5-7 biljoner (tusen miljarder) 2025. För vår egen del ser vi hur AI vinner mark i olika organisationer för att serva både kunder och verksamhet. En reflektion vi har i det sammanhanget är att ledare inom företag och offentlig sektor bör ta sig en funderare på hur AI kommer påverka deras ekosystem och organisation.

Några branschoberoende frågeställningar vi ser kring AI och automation rör främst oförutsägbarhet i kostnader och tid. AI utvecklas i rasande fart och vissa projekt som automatisk screening av patienter för klinisk prövning och finansiell rådgivning med hjälp av AI kan hellre ses som forskning än systemintegration. Denna typ av projekt kommer innebära ett mått av oförutsägbara kostnader och tid. Andra områden är mer paketerade som tex kundservice, säljprognoser, bearbetning av formulär som minimerar komplexitet och samtidigt erbjuder ökad funktionalitet och bättre resultat.

Kompetensbrist

Efterfrågan på expertis inom olika AI -områden som bildbehandling, maskininlärning och språkbehandling har ökat. Därtill är kunskap om det snabbt föränderliga utbudet av leverantörer av kognitiv teknologi en knapp resurs.

En av de större frågorna handlar om personalhantering och hur organisationen påverkas av AI. Organisationer som inför AI kommer sannolikt behöva omorganiseras både när det gäller de anställdas profiler, typ av arbetsuppgifter men även hur ledningen jobbar och hur företaget skapar relevanta målsättningar. Automatisering av rutinartade arbetsuppgifter är ett givet, men icke desto mindre viktigt, inslag i AI-projekt. Här kan de anställda få möjlighet att fokusera på värdeskapande uppgifter, vilket är både mer stimulerande för dem själva och mer värdeskapande för företaget. Samtidigt är det framförallt den mer omfattande påverkan på organisation och personal som införande av AI innebär som skiljer AI från införande av annan sorts IT och medför ökat krav på att tänka efter före.

För att ta tillvara möjligheterna och kunna handskas med utmaningarna är det viktigt att utgå från ett flexibelt, modulärt ramverk för AI och automation. Ramverket måste kunna erbjuda organisationer en möjlighet att vara agila som en startup samtidigt som de är produktiva som en slimmad större organisation. Med ett pragmatiskt förhållningssätt där de olika komponenterna införs vid rätt tillfälle och sammanhang säkerställs att företagens IT är “Automation Ready” där risken minimeras.
Det sägs att framsteg varken kommer per automatik eller är oundvikliga utan något som kräver hårt arbete. Något som stämmer väl på AI och automation.

Av: Kalyan Kumar, CTO på HCL Technologies