Indentive utses till Gasellföretag för andra året i rad

– Det är jätteroligt att vi blir Gasellföretag även i år.

Men vi är bara i början på vår tillväxtresa, idag är vi 45 medarbetare och redan nästa år räknar vi med att vara minst 75 personer, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.  Indentive utses till Gasellföretag för andra året i rad 1

Bakgrunden till den snabba tillväxten är satsningen på plattformen Connective som lanserades i början av oktober 2017. IoT-plattformen (Internet of Things) samlar olika uppkopplade enheter och kan koppla ihop dessa med varandra för att skapa nya smarta tjänster för bl.a. staden, hemmet och vård/omsorg. Intresset för Connective är stort och Indentive spår att flera av landets operatörer kommer att implementera systemet inom kort för att kunna erbjuda smarta tjänster till sina kunder.

– Det handlar inte längre om IoT blir en del av vår vardag utan när . Vi pratar om ett teknikskifte som kan jämföras med smartphone-revolutionen för tio år sedan. Med vår plattform Connective kan vi skapa nytta med IoT och förenkla vardagen för människor, säger Rasmussen.

Planerar för börsnotering och fortsatt tillväxt
Indentive har ansökt om notering på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 13 november. Börsen ses som en viktig plattform för tillväxt.

– I och med noteringen får vi tillgång till kapital och kan fortsätta satsa och växa. Vi har en unik produkt som vi nu ska etablera på den svenska och globala marknaden. Det finns mycket att göra där ute, säger Rasmussen.

Den nationella vinnaren bland alla Gasellföretag utses den 5 december i Stockholm.

Om DI Gasell
Dagens industri har sedan år 2000 utsett Gasellföretag i Sverige i syfte att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. De arrangerar varje år Gasellträffar runt om i landet och hyllar Sveriges snabbast växande företag.

Kriterier för en Gasell har:
En omsättning som överstiger 10 Mkr
Minst tio anställda
Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser