Indirekta inköp pekas ut som företags största affärsutmaning

Ny europeisk studie från OpusCapita tar tempen på en komplex marknad

Enligt en ny studie bland 120 europeiska företag, gjord av Nordens ledande fintech företag OpusCapita, och nätverket Shared Services & Outsourcing Network (SSON), skapar indirekta inköp Indirekta inköp pekas ut som företags största affärsutmaning 1stora affärsutmaningar för många företag. I konsumentbranschen (B2C) har möjligheterna till e-handel varit en självklarhet under de senaste åren, där kreditkortsbetalningar och online-köpen varit stöttepelarna. Transaktioner mellan företag, business to business (B2B), verkar emellertid lida av sitt arv med komplexa system, manuellt underhållen information och bristfälligt samarbete mellan köpare och leverantörer.

Några nyckelresultat från studien är:

  • 76 procent av respondenterna i studien svarade att deras leverantörsinformation fortfarande uppdateras manuellt.
  • 16 procent av de tillfrågade ansåg att deras företag saknar flexibilitet i sitt inköpssystem och kommer därför betala för mycket för varor och tjänster.
  • 51 procent av företagen svarade att mindre än 10 procent av deras leverantörer skickar online-kataloger, vilket är en förutsättning för att kunna automatisera inköpsprocessen och utnyttja e-handeln maximalt.

Mot bakgrund av det stora antalet inköp företag behöver göra, spelar inköpsavdelningar en avgörande roll i att hantera konsumtionsvaror och tjänster på sina respektive marknader.

Intressant är också att de flesta företag använder inköpsfunktionen främst för inköp av professionella tjänster, IT-relaterade tjänster, anläggningshantering och kontorsservice.

Enligt företagen i studien är komplexiteten den största affärsutmaningen. Det står i motsats till själva syftet med ett inköpssystem – att göra inköp enklare och mer effektiva. Därför ser vi samtidigt att efterfrågan på helt automatiserade inköpssystem för B2B, som kan hantera hela processen från inköp till betalning, ökar. Studien visar också att majoriteten av företagen arbetar aktivt för att förbättra sina inköpssystem och processer.

Ett exempel på detta är ett av Finlands största bostadsfastighetsbolag SATO, som har arbetat tillsammans med OpusCapita och digitaliserat hela sin inköpsprocess.

– Vad folk inte inser är att moderna inköp handlar om att hantera blandningen av både interna och externa leverantörer och olika affärssystem. En avgörande del för att skapa värde och hjälpa oss att uppnå våra resultat har inneburit att bryta ner silos som begränsar våra IT-system, säger SATO:s inköpschef Yaron Nadbornik.

– Idag är förändringshastigheten hög och kraven på regelefterlevnad och kontroll omfattande. En gemensam plattform för indirekta inköp skapar en helhet, transparens och ger konkreta fördelar, samt gör det enkelt för de anställda att följa företagets inköpspolicy. Det är en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftig, säger Martin Casserdahl, Head of P2P Presales and Consulting, OpusCapita.