Infinidat för samman lagring i molnet och datacentret

Med en bredsida nyheter vill Infinidat förverkliga visionen om lagring av enorma datamängder i flexibla lagringsmiljöer.

Infinidat för samman lagring i molnet och datacentret 1
Eran Brown

Ett exempel är möjligheten att prenumerera på utrustning som finns i egna datacenter.

Det israeliska lagringsföretaget Infinidat presenterar en stor samling nyheter med hjälp av ett gäng ganska krångliga begrepp. Sammantaget, i kombination med ett flertal avancerade produkter av olika typer, kanske det är svårt att sätta sig in i företagets sortiment och vision. Men egentligen är det ganska enkelt. Det handlar om funktionalitet som man på Infinidat inte bara anser behövs för dagens lagringsbehov. Det handlar lika mycket om att kratta manegen för de kommande åren, under devisen ”Scale to win”.

Mycket data ska alltså lagras under de närmaste åren. Infinidat pratar om ”Multi-Petabyte Data Center” och berättar att vissa kunder redan har sådana. Det sätt som Infinidat försöker utmärka sig på är att skapa lösningar av den här typen baserade till stor del på billiga traditionella hårddiskar, och framför allt på smart mjukvara. Det innebär låg kostnad för kunderna.

Vad är det då man lanserar just nu? Bland annat följande:

InfiniVerse är en molnbaserad lösning för att administrera. övervaka, analysera och visualisera lagringsmiljöer bestående av företagets InfiniBox-enheter.

Poängen är dels att kunna hantera lagringslösningar oberoende av var de finns, till exempel i egna datacenter eller i molnet, dels att kunna göra det i ett enda användargränssnitt. Att avancerad dataanalys och AI används för att ge inblick i, och handfasta råd om, lagring ligger i tiden.

InfiniBox FLX och InfiniGuard FLX innebär att det går att köpa enheterna InfiniBox och InfiniGuard som prenumerationer. Det inkluderar både garantier om att data ska vara tillgängliga och byte av hårdvara var tredje år. Den här modellen kan passa företag som gillar modellen för att köpa molntjänster, men ändå vill driva egna datacenter.

Mjukvaran InfiniBox Software Release 5 bjuder på bättre prestanda för lagring, bland annat genom att utnyttja moderna lagringslösningar som NLMv4. Infinidat berättar om noteringar på två miljoner IO-operationer per sekund och överföring på 25 GB per sekund. Dessutom har replikeringen förbättrats, med garantier om att ingen nertid behövs.

De här nyheterna ska bli tillgängliga om tre månader, alltså under början av hösten.

Redan nu finns en mängd nya möjligheter för olika hårdvarukonfigurationer för Infinidatprodukter. Lägg på det Elastic  Data Fabric som är namnet på Infinidats vision för lagring.

Kärnbudskapen i visionen är hantering av stora datamängder med bra prestanda och flexibilitet. Det senare gäller inte minst att kunna bygga och hantera lagringsmiljöer som inte bara är spridda geografiskt, utan även på olika typer av infrastruktur, som egna datacenter och molnplattformar.

Under en webbkonferens passar Infinidats Eran Brown, som är teknikchef för Europa, även på att understryka en enkelhet i affärsmodellen:

̶ Vi är religiöst emot licenser. Det behövs inga licenser för att dra nytta av våra nyheter. Man betalar för den kapacitet som används, förklarar Eran Brown.