Infospread blir en del av Progrits – stärkt för långsiktig utveckling

Infospread, leverantören av mobila lösningar för en stor del av Sveriges kollektivtrafik, är nu en del av mjukvarukoncernen Progrits.

Infospread blir en del av Progrits – stärkt för långsiktig utveckling 1
Fr. v.: Dan Friberg (delägare), Marcus Fransson (delägare), Björn Ekström (Koncernchef Progrits), Stefan Johansson (VD Infospread och delägare), Henric Bergh (Utvecklingschef Infospread och delägare).

Förvärvet innebär att det Jönköpingsbaserade företaget får ytterligare möjlighet att utöka och stärka sitt kunderbjudande till en bransch i snabb förändring.

Från och med den 3 juli 2020 är Infospread Euro AB ett helägt dotterbolag i mjukvarukoncernen Progrits.
Infospread, som tillhandahåller mobila kollektivtrafiklösningar till majoriteten av Sveriges länstrafikbolag, ser fram emot de fördelar som förvärvet kommer innebära.

– Detta stärker oss ytterligare samt främjar utveckling, trygghet och långsiktighet gällande såväl bolag och
personal, som produkt, säger Stefan Johansson, grundare och VD för Infospread.

Progrits är en företagsgrupp av B2B-orienterade mjukvarubolag, verksamma inom tre segment: Resor,
Fordon och E-handel/Logistik. Koncernen har 122 anställda och omsätter ca. 200 MSEK. Utöver stora möjligheter i Infospreads lösningar och position inom resesegmentet, ser Progrits tydliga kulturella likheter mellan bolagen.

– Vi har funnit en gemensam nämnare i kombinationen mellan entreprenörskap och professionalitet. Vi delar även uppfattningen att en nära och lyhörd relation till våra kunder är avgörande för en framgångsrik väg framåt, säger Björn Ekström, Koncernchef för Progrits.

Tidigare ägare till Infospread blir nu delägare i Progrits och kvarstår därmed inom verksamheten, för att bidra till kontinuitet och utveckling av bolaget.