Ingram Micro expanderar i Norden

Från och med den 1 januari 2017 utökar Ingram Micro sin verksamhet i Norden till att även omfatta IT-produkter och -tjänster i Norge, Danmark och Finland.

De redan befintliga organisationerna i dessa länder har tidigare främst jobbat med produkter och lösningar inom mobilitet, men genom investeringar i ny personal och kompetens kan Ingram Micro nu erbjuda helhetslösningar anpassade för hela IT- och telekommarknaden.

Nedan följer en intervju med Ingram Micros nordiska vd Ulrich Egeskov med anledning av expansionen.Ingram Micro expanderar i Norden

Vad är främsta anledningen till expansionen och varför sker den just nu?

”Under 2015 slog Ingram Micro samman alla sina affärsområden till en och samma verksamhet, vilket ger oss möjlighet att bredda vårt utbud i hela Norden. Vi har sedan tidigare kontor i såväl Norge som Danmark och Finland med ett 80-tal ”go-to-market”-resurser. Vårt mål är att i framtiden kunna ge alla våra nordiska kunder samma möjligheter som vi ger våra svenska kunder.”

Vad är Ingram Micros främsta fokus i Norden?

”Att bli en nordisk samarbetspartner som kan erbjuda ett totalutbud inom telekom och IT. Fler och fler av våra kunder och leverantörer är pannordiska och det finns ett stort behov av effektivare distributions- och logistiklösningar. Vi ser en stor förändring på marknaden på så sätt att konsumtionen av produkter och tjänster blir alltmer transaktionsbaserad. Samtidigt som gränserna mellan länderna därmed suddas ut måste affärerna i många fall anpassas efter den lokala marknaden och kundens specifika behov. Den kompetensen har vi nu på samtliga marknader i Norden.”

Vilka är Ingram Micros främsta styrkor?

”Att vi har en stor bredd med starka varumärken och produkter inom alla områden. Ingram Micro ligger långt fram och har en stor nordisk marknadsandel inom telekom. Detta, i kombination med vår långa erfarenhet inom IT, gör att vi kan hantera det sammangående som nu sker mellan IT och telekom. Slutligen har vi utvecklat ett flertal unika tjänster som ger stora mervärden för våra partners.”

Vad innebär expansionen för kunder och leverantörer?

”Vi blir nu en mer attraktiv helhetspartner. Befintliga partners kan samla alla sina nordiska affärer hos en och samma distributör, oavsett om de jobbar inom IT eller telekom. Vi investerar i ökad kompetens och mer personal vilket ger oss möjlighet att fortsätta utveckla såväl nya som befintliga tjänster. Vi kan också använda bästa praxis från den svenska marknaden på övriga nordiska marknader.”

Ingram Micro är ett globalt företag som är etablerat i i stort sett hela världen. Hur ser Ingram Micros övergripande tillväxtstrategi ut?

”Vårt största fokus är att fortsätta utveckla våra kärnområden: logistik, distribution, molntjänster och övriga tjänster. Det är grunden i vår verksamhet. För att vi ska kunna växa ytterligare i framtiden är vår strategi precis som tidigare att investera i bolag som ligger långt fram i utvecklingen, har en kompetens som vi behöver komplettera med och passar in i vår långsiktiga strategi.”

Post Comment