Innovation ökar intresset för insourcing i Norden

Andelen företag och organisationer i Norden som planerar att outsourca mer av sin verksamhet under 2018 har minskat från 44 till 36 procent, samtidigt som ett ökat intresse för innovation i egen regi bidrar till insourcing.

Innovation ökar intresset för insourcing i Norden 1
Peter Wardell, sourcingexpert PA Consulting Group

Det visar årets nordiska IT-outsourcingstudie från Whitelane Research och PA Consulting Group (PA) som är den största kundundersökningen i sitt slag.

Bland de 11 procent i Norden som uppger att de ska insourca anges bristande kvalitet och snabbhet i leveransen från tjänsteleverantören (85 procent) som det viktigaste skälet och önskemålet att driva innovation i egen regi (70 procent) näst därefter.

– Svenska verksamheters inställning till outsourcing håller på att förändras. Min bedömning är att köparna är mer mogna i valet av vilka tjänster de väljer att outsourca samtidigt som skillnader i beteenden mellan olika sektorer är tydligt, säger Peter Wardell, sourcingexpert på PA Consulting Group.

Utifrån ett branschperspektiv är finanssektorn fortsatt den som planerar att outsourca mest. 42 procent av företagen i sektorn uppger att de avser outsourca mer än i fjol.

– Baserat på resultatet i studien framstår finanssektorn som mer förändringsbenägen än andraområden. Över 60 procent av de tillfrågade tillämpar redan agila arbetssätt och metoder i sin leveransmodell samtidigt som motsvarande andel redan använder AI och robotics för att utveckla affären, säger Peter Wardell.

– Det är samtidigt viktigt att påpeka att den totala nivån av outsourcing i Norden i stort sett är oförändrad. 74 procent av de svarande planerar outsourca motsvarande fjolårets volymer eller mer under 2018 vilket kan jämföras med 77 procent under 2017, tillägger Peter Wardell.

Kundnöjdheten är fortfarande på en hög nivå med ett genomsnitt på 68 procent att jämföra med fjolårets 70 procent. Indiska TCS toppar listan över nöjda kunder för tredje året i rad. I övrigt utmärker sig leverantörer av molntjänster såsom Amazon, Salesforce.com och Microsoft vilka har flyttat fram sina positioner i årets studie.

– Störst tillväxt förväntas inom området applikationer där hela åtta av tio uppger att de är intresserade av att outsourca, vilket också är en naturlig förklaring till den positiva utvecklingen för leverantörer av molntjänster, avslutar Peter Wardell.