Sommarrepris: Inrego vill stärka din marginal

[publicerades först 150304] Stora aktörer som Dustin, Ricoh och distributören Also gör det redan. Men många mindre återförsäljare  har ännu inte upptäckt tricket som ger högre marginaler vid försäljning av datorer och mobiler. Det handlar om att sälja avskriven utrustning istället för att skrota den

[slideshow_deploy id=’6238′]

Vi tittar in i en stor hall där bärbara datorer ligger uppfläkta på rad. Det är högt i tak, det är sladdar och bildskärmar, långa bord och lagerhyllor längs väggarna. Vi står utanför och ser allt detta genom ett fönster. Det som finns där innanför och det som försiggår där är nämligen säkerhetsklassat, förklarar vår ledsagare Maths Arvesjö. Han är försäljningschef på företaget vi besöker, Inrego, och viftar med sin låsbricka framför kortläsaren – som visar rött.

– Inte ens jag får komma in här, säger han.

Firar 20 år

Inrego
Säkerhetsklassat. Här får bärbara nytt liv bakom stängda dörrar.

Inrego är nu inte ett bolag man förknippar med säkerhetsklassning och strikta skyddsrutiner. Om man nu alls har hört talas om dem, vill säga. Trots att de firar 20 år i år är det många som inte känner till dem. Och det trots att de varje år köper i runda tal 200 000 använda datorer – som i mångas ögon varit färdiga för skroten. Eller återvinningen som det heter i dessa dagar.

– Vi köper datorer som företag behöver göra sig av med i samband med att de skaffar ny utrustning, förklarar Maths. Och då krävs det att informationen som finns på datorerna hanteras på ett sätt som gör att ingenting riskerar att hamna i fel händer.

Därav säkerhetsklassningen och de strikta rutinerna för hur och av vem maskinerna hanteras.

En stor del av de datorer som Inrego köper in säljer de igen, efter att ha gått igenom dem och eventuellt bytt ut hårddiskar, tangentbord eller andra komponenter. Det är stommen i affärsidén. Och det är för all del en lönsam affär inte bara för Inrego själva, utan för alla övriga inblandade.

”Sänker” kostnaden för inköp

Det hävdar i vart fall Maths och även om han i hög grad är part i målet är hans resonemang svårt att punktera. Att det är lönsamt för kanalpartner, alltså återförsäljare av datorer och även mobiltelefoner, visar enkel matematik.

– När vi jobbar med återförsäljare kring nya affärer går vi in och lovar ett visst restvärde efter avtalstidens slut, eller när datorerna eller mobilerna är avskrivna och ska bytas ut. Det innebär att leverantören så att säga kan få tillbaka en del av kostnaden för inköpet, vilket både kan komma kunden till godo i form av lägre pris och återförsäljaren i form av en högre marginal.

Inrego, Fredrik Nilsson och Maths Arvesjö.
Marknadschef Fredrik Nilsson tillsammans med försäljningschef Maths Arvesjö.

Modellerna för hur transaktionen ser ut varierar från den enklaste där Inrego går direkt till slutkund och köper den uttjänta hårdvaran, till att de alltså redan vid införsäljning av ny hårdvara samarbetar med återförsäljaren, som på det sättet kan bygga ett erbjudande med lägre pris och ett löfte om att hantera hårdvaran på ett miljömässigt bättre sätt vid avtalstidens slut, än vad en återvinning skulle innebära.

– Miljöaspekten är ett viktigt argument för många av de återförsäljare vi jobbar med och särskilt inom offentlig sektor är det inte sällan ett krav från upphandlande enhet, att utrustningen tas om hand på ett miljövänligt sätt, säger Maths.

Mobiler det nya svarta – även för Inrego

Vi går vidare i lokalerna och kommer snart ut i vad som ser ut som ett typiskt höglager. Att hyllorna är så välfyllda med datorer, stationära såväl som bärbara, borde inte förvåna med tanke på att vi nyss fått veta att de hanterar cirka 200 000 datorer under ett år. Men det blir ändå påtagligt när man står där och blickar fem meter upp och ser rader efter rader av datorlådor.

Fast det är inte det Maths vill fästa vår uppmärksamhet på. Han går i stället fram till en liten kartong med tjugotalet fack och fiskar upp en liten, platt bubbelplastpåse.

Rekonditionerad Iphone 5, Inrego
Genomströmningen av mobiler ökar kraftigt hos Inrego.

– Mobiler, säger han och drar ut en vit Iphone 5, är det som växer snabbast hos oss nu. Delvis tror jag att det har att göra med att det är så stora värden i mobiler. En ny Iphone kostar ju 6-7 000 kronor, nästan lika mycket som en bärbar dator. Det finns med andra ord betydande restvärden även i mobiler, säger han och tillägger att det också handlar om att it-återförsäljare nu i allt högre grad säljer mobiler, från att tidigare främst ha sålts av renodlade telekom-återförsäljare.

Begagnat bra affär för tjänsteleverans

Tillbaka i konferensrummet frågar jag om inte Inrego också tar marknad för återförsäljare i och med att de säljer begagnad utrustning. Återförsäljare vill ju av begripliga skäl främst sälja nytt.

–– Nej, jag skulle säga att rekonditionerad IT-utrustning snarare kompletterar återförsäljarnas utbud och många återförsäljare köper direkt av oss för sina kunders räkning. Inte minst om man t ex har en kund som behöver komplettera med en specifik modell som inte längre finns på nymarknaden men vill bibehålla en enhetlig datorpark, säger Maths och fortsätter:

Han påpekar att det också blir vanligare att erbjuda arbetsplats som en tjänst, det vill säga en funktion med både hårdvara, mjukvara och olika tjänster. I ett sådant upplägg är inte produkten i centrum längre, utan funktionen och helheten.

– Kalkylen blir mycket mer konkurrenskraftig om modellen baseras på exempelvis en rekonditionerad dator för 5 000 kronor jämfört med en ny dator för 10 000 kronor. Här tror jag att många återförsäljare skulle kunna dra nytta av oss och våra produkter.

Hjälper Also lyfta små återförsäljare

Det är givetvis säljarens förbenade plikt att uttrycka sig så. Men han får medhåll av Lennart Fridén på distributören Also som har jobbat med Inrego i snart två år.

För Also handlar det i hög grad om att erbjuda något som kan hjälpa mindre återförsäljare att erbjuda samma tjänster och dra nytt av samma modeller som de stora drakarna.

– Det handlar både om ekonomi och miljö. Miljöaspekten blir en allt viktigare del i upphandlingar och små återförsäljare har sällan resurser att på egen hand leva upp till de krav som ställs. HR

Post Comment