Inte bara ett G till – 5G är mer än så

[KRÖNIKA] 2019 har hittills varit ett år som mycket kretsat kring 5G.

Inte bara ett G till – 5G är mer än så 1
Jean-Pierre Brulard, Senior Vice President (SVP) and General Manager for EMEA, VMware

Från vikbara 5G-telefoner till kirurgi som utförs av läkare på Mobile World Congress på patienter långt därifrån. Utrullningen av supersnabba nätverk, IoT och robotar hör också till diskussionerna. Det är få konversationer som saknar 5G-vinkeln på ett eller annat sätt.

För telekomoperatörerna innebär detta enorma möjligheter vad gäller prestanda, effektivitet och nya tjänster. Tack vare 5G kan IoT och edge computing användas på helt andra sätt än många förutspådde för bara några år sedan. Detta betyder dock också att 5G befinner sig i en kritisk fas, då planeringsbeslut som fattas idag kommer få långtgående finansiella och operativa konsekvenser för telekomoperatörer lång tid framöver.

Det är fel att bara tala om 5G som en möjlighet för telekom eftersom i stort sett alla företag oavsett bransch använder mobilnät. Därför bör alla typer av verksamheter planera för utbyggnaden av 5G och hur de kan använda den för att uppnå sina affärsmål. Det spelar ingen roll om de arbetar inom detaljhandel, logistik, i en stad, inom jordbruk, den offentliga eller privata sektorn – alla kan dra nytta av 5G och förbättra kund- och användarupplevelsen.

Många verksamheter ser fortfarande 5G som bara ”ett annat nätverk” men det synsättet riskerar snarare att försvåra nödvändiga investeringar.

Åsa Tamsons som arbetar med nyutveckling på Ericsson sa nyligen i en intervju med CNN att 5G kommer ha samma påverkan som elektriciteten och ångan hade i tidigare teknikskiften – ta in det!

Med mycket snabbare hastigheter, lägre fördröjning och betydligt högre densitet är 5G mycket mer än 4G. Samtliga fördelar krävs om vi vill realisera potentialen med bland annat IoT, självkörande fordon och telemedicin. För förståelsens skull kan vi ta några exempel. Med 5G kan vi ladda ner en HD-film på tio sekunder, jämfört med i bästa fall ungefär tjugo minuter i dagsläget. När det gäller fördröjningen talar vi om millisekunder, vilket är kritiskt vid exempelvis en operation. Densiteten blir viktig på grund av det stora antalet enheter som är anslutna till ett nätverk vid en och samma tidpunkt. Redan idag har vi 23 miljarder IoT-prylar och den siffran ökar stadigt.

Med 5G är det relevant att introducera konceptet ”network slicing”. En ”nätverksskiva” har tekniska egenskaper som är viktiga för att leverera en viss tjänst. Vid exempelvis en operation kan en nätverksskiva användas för att leverera en tjänst med låg fördröjning för att säkerställa att åtgärder vidtas i realtid och utan dröjsmål, för att garantera tillförlitlighet med högkvalitativa bilder och ljud för kirurgen. Tjänsten är helt enkelt tillgänglig under hela operationen och prestandan påverkas inte av andra mobila användare.

Att leverera alla dessa fördelar kommer dock kräva betydande investeringar i nätverksinfrastruktur.

I början kommer vi troligtvis därför få se ett blandat tillvägagångssätt där 4G är tillgängligt för grundläggande tjänster och 5G för specifika och tidskritiska uppgifter. En lösning på detta är ”telco cloud” och NFV som är en mjukvarudefinierad teknik som stöttar både 4G och 5G. Vodafone använder denna lösning och enligt deras chefstekniker Johan Wibergh kan möjligheten att vara flexibel och smidig när företaget fortsätter automatisera sin nätverksverksamhet bara uppnås med en programvarudefinierad infrastruktur.

Det kan vara svårt att överblicka alla möjligheter med 5G idag, och mycket måste ske innan vi ser en fullständig utrullning. Alla företag som är beroende av nätverk på ett eller annat sätt måste ha en plan för att kunna utnyttja fördelarna med 5G för sin egen konkurrenskraft. Företag som bara tänker ytterligare ett G riskerar att se möjligheterna gå förlorade. 5G kommer vara grunden för i stort sett all annan teknik, och företag som faller här, faller också i den digitala världen.

Jean-Pierre Brulard, Senior Vice President (SVP) and General Manager for EMEA, VMware.