Mer utbildning när Intel Security vässar partnerprogrammet

Fredrik Möller, Intel Security.
Fredrik Möller, nordenchef på Intel Security.

Nytt namn, nya certifieringar och mer resurser kring utbildning Det sammanfattar i någon mån nyheterna i Intel Security:s nykläckta partnerprogram. Nordenchef Fredrik Möller säger att främsta vinsten för partner är förenkling.

Det hörs att Intel Securitys nordenchef Fredrik Möller har jobbat mycket. Han är trött och medger det. Men det hörs också att han är glad.

– Visst, det är kanske lite väl mycket nu, men det är förstås också väldigt kul att se hur långt integrationen [av McAfee och] Intel har kommit och vad det har inneburit av ökat intresse från kunder, säger han.

Mer drag

Utan att kunna presentera några konkreta siffror hävdar han att det är betydligt mer drag nu jämfört med pre-Intel. Det är delvis därför han är lite sliten dessa dagar.

– Vi går in i Intel helt och hållet nu. Blir en del i deras DNA.

Och det är en av anledningarna till att vi pratar med Fredrik idag. Intel Security har trimmat partnerprogrammet rejält, med huvudsyfte att göra livet enklare för sina partner. Till att börja med är namnet nytt, Intel Security Partner Program istället för Security Alliance Program.

De ekonomiska strukturerna har lämnats orörda. Nyheterna handlar istället främst om ökade resurser för utbildning och online-verktyg som gör att partner får en bättre bild av deras status hos leverantören.

– Partner får exempelvis en dashboard där de kan se vad de behöver göra för att nå nästa steg, eller om det är någon certifiering som behöver förnyas. Tidigare har det här inneburit mycket manuellt arbete vilket varit både tidsödande och onödigt omständligt, säger Fredrik.

Fem certifieringar blir tre

De bygger också om i programstrukturen med resultatet att två av tidigare fem certifieringar försvinner. Det blir alltså enklare att kliva in som partner och att behålla sin nivå.

Men det innebär inte att kompetensnivån tillåts sjunka.

– Nej, vi har snarare dragit ihop de områden som var representerade i de fem tidigare certifieringarna till tre. Så kompetensmässigt motsvarar det samma nivå. Men det blir enklare eftersom det är färre nivåer att hålla reda på, säger Fredrik.

De tre områdena är Endpoint, Nätverkssäkerhet och ”Compliance”.

Nu heter nivåerna Platinum, Guld och Silver, precis som på Intel-språk. Dessutom kan en partner utbilda sig till Certifierad McAfee-partner (här är Fredrik noga med att påpeka att ”McAfee” är ett varumärke för säkerhetsprodukterna, även om man själva alltså numera är Intel Security).

Specialiststämpel

En sådan partner har utöver lösningskunskaper i enlighet med ädelmetallgraderingen även djupa kunskaper kring implementation och konfigurering, bland annat.

Det nya programmet innebär också att man tar bort kravet på grundcertifieringar och kombinerat med andra förändringar bedömer Intel Security att detta minska behovet av utbildningsaktiviteter med 30 procent för tidigare McAfee Elite-partner – de som nu blir Platinum-partner.

Bland övriga nyheter märks en förstärkning på marknadssidan, med tillskapandet av en ny plattform, Smartmarketing platform, innehållande en uppsättning verktyg som ska hjälpa partner med sina egna marknadsaktiviteter.

Post Comment