Intel: ”Vi ska nå en försäljning på 40 miljoner Intel-plattor”

Under de sex keynotedragningarna under Intel Solutions Summit stod det alldeles klart var Intel-partner bör leta efter affärer i år. Överallt!

Maurits Tichelman Intel
Maurits Tichelman, global kanalchef hos Intel.

Intel har höga ambitioner för försäljningen av mobilenheter som bygger på Intel-teknik. När leverantörens globale kanalchef Maurits Tichelman fick sin tid på podiet under partnerträffen i Köpenhamn körde han upp två pajdiagram på de gigantiska skärmarna. Diagrammen visade hur stor del Intel hade av pc-marknaden 2010 respektive 2013.

Då, för fyra år sedan, hade tillverkaren komponenter i 80 procent av alla pc som såldes. Nu är man nere i runt 20 procent. Men då har också begreppet pc vidgats och i pajdiagrammet inkluderas inte bara telefoner och plattor, utan också sakernas internet. Den utvidgningen speglar förstås vad Intel ser som sin och sina partners marknad när det gäller enheter.

– Som ni redan vet utgör mobila enheter den största andelen enheter idag, och vi ska definitivt bli större inom det segmentet, i synnerhet när det gäller surfplattor, säger Maurits Tichelman på ett sätt som snarast låter som ett konstaterande.

Målet är hyggligt högt minst sagt. Det ska skeppas inte mindre 40 miljoner surfplattor med Intel-plattform i år, hoppas tillverkaren. Och en tredjedel av dem ska gå genom kanalen. Totalt under 2013 såldes det enligt Gartner 195 miljoner plattor.

– Det är en enorm möjlighet inte bara för oss, utan också för er, våra partner, försäkrade Maurits Tichelman.

Men plattor är för all del bara ett av de områden Intel lyfter fram. EMEA-chefen Christian Morales, som inledde keynotepasset under torsdagen, målade upp en bild av hur en ljusare framtid skulle se ut och fick nog med det mesta i teknikväg: Big data, analys, sakernas internet (IoT), it-säkerhet. Och enheter.

Så bortsett från försäljningsmålet när det gäller surfplattor var det inga precist utmejslade besked om vilka områden partner bör satsa på som förmedlades. Men det säger nog för all del mer om naturen i det som sker på teknik- och användarsidan, än om något annat. Förändringarna skär genom alla teknikområden och påverkar hart när alla kundsegment. Därav formuleringen av temat för träffen: ”Lead the evolution”.

Christian Morales kommenterade att någon kanske tycker att det borde ha varit ”revolution”, men att världen har sett nog av sådana den senaste tiden. Fast snarast kanske det handlar om att det verkligen rör sig om en evolution, små små steg som driver utvecklingen hela tiden, slog han fast.

– Tekniken påverkar hur vi lever och arbetar. Gränserna mellan vad som är arbetsliv suddas allt mer och andelen människor på jorden som är anslutna till internet ökar med några hundra miljoner om året, sa han för att påminna om vad förändringen handlar om.

Christian Morales, Intel
Christian Morales, Intels EMEA-chef.

Och – för att fortsätta mura grunden för resonemanget som ska visa vad partner har att jobba med – år 2020 kommer över hälften av alla som arbetar vara födda framåt millennieskiftet, vilket förvisso inte bara påverkar hur de använder tekniken – men bland annat det.

Energifrågan blir allt viktigare för klotet och dess invånare. Vi måste använda den smartare, effektivare. Det skapas megastäder, som måste bli ”smarta”. Vilket bland annat innebär att transportsystemen också måste bli det. Jordbruket står inför utmaningar. Som måste bli smartare.

Nå, Christian Morales fortsatte att måla upp bilden av framtiden och nådde så fram till ett antal slutsatser. Bland annat alltså att områden som Big data och dataanalys blir viktigare, Internet of things givetvis, it-säkerhet och inte minst nya typer av enheter som surfplattor och hybridvarianter. Och det är inom de områdena Intels partner kommer att hitta de största affärsmöjligheterna, menar han.

Post Comment