Intelligenta kameror gör bild till användbar data

Konica Minolta ingick, i mars 2016, ett aktieöverlåtelseavtal med majoritetsägaren Dr. Ralf Hinkel Holding GmbH och övriga aktieägare i tyska MOBOTIX AG.

Intelligenta kameror gör bild till användbar data 1
Fredric Blom, BDM Konica Minolta tillsammans med Lars Wilson, affärsutvecklingschef Mobotix under mässan Skydd 2018

Avtalet gäller förvärv av deras aktieinnehav i MOBOTIX, motsvarande cirka 65 % av det totala aktiekapi talet.

I enlighet med Konica Minoltas verksamhetsplan på medellång sikt är bolaget fast beslutna att fortsätta tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till att lösa sociala frågor. Samhället står idag inför utmaningar som ett ökande behov av trygghet och säkerhet samt krav på effektivitetsförbättringar där en rad frågeställningar kan lösas genom digitalisering av data som inhämtats med proprietär bild- och sensorteknik.

MOBOTIX äger ett antal av dessa spjutspetsteknologier samt distribuerar sina produkter i mer än 80 länder med en stor närvaro i Europa, särskilt i Tyskland. Konica Minolta uppvisar därmed en tydligt utarbetad go to market-strategi.

På plats och redo att anamma strategin i Sverige finns Fredric Blom , ett välkänt ansikte i nordisk säkerhetsindustri, som tar sig an rollen som BDM (Business Development Manager) hos Konica Minolta. Han kommer närmast från en roll som produktchef inom Stanley Security.

-Mobotix står för en intressant utveckling inom business intelligence. Intelligenta funktions- och säkerhetsperspektiv som gör skillnad. Utvecklingen är verkligen tydlig och väl efterfrågad inom allt fler områden, berättar Fredric.

Intelligenta kameror gör bild till användbar data 2-Idag finns det ett flertal lösningar som både frigör tid och skapar trygghet. Retail, service, vård och omsorg samt perimeter och övervakning kan dra stor nytta av den här tekniken, berättar Fredric Blom.

Värmeindikering är även det ett intressant område.

Tidig indikering möjliggör värdefulla åtgärder som snabbt kan förhindra onödiga tillbud. Allt ifrån den minsta glöd till värmeutvecklingen från en mindre motor kan idag detekteras på mycket långa avstånd.

-Oavsett dag, natt, snö eller dimma kan vi detektera både värme, rörelse och person på långa avstånd. Mobotix kameror är extremt sofistikerade och intelligenta. Man skulle kunna förklara det som att de gör bild till användbar data. Vi ser stora användningsområden och en otroligt spännande utveckling framför oss, avslutar Fredric Blom, BDM Konica Minolta Business Solutions Sweden AB.