Interoute lanserar virtuellt datacenter för molntjänster i Sverige

Interoute, ägare och förvaltare av ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform.

I dag meddelar Interoute att man lanserar ett nytt datacenter, Interoute Virtual Data Centre (VDC), i Stockholm.google-datacenter

Detta är företagets sjuttonde VDC världen över och följer efter invigningarna av datacenter i Istanbul och Singapore i maj.

Interoute VDC är en högpresterande molnplattform för företag, som är helt integrerad i Interoutes stora globala nätverk. Plattformen kan enkelt styras via ett webbgränssnitt eller API. Kunderna kan placera sina data i någon av de 17 VDC-zonerna världen över, vilket ger fullständig kontroll över var data lagras. Interoutes nätverk ger kunderna gratis dataöverföring mellan platserna, vilket gör det väldigt flexibelt och kostnadseffektivt att bygga ut på flera platser och marknader runt om i världen.

Interoute har ett stort fokus på nordiska marknaden och är ett väletablerat företaget i regionen med omkring 100 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Företagets senaste virtuella datacenter öppnas i Stockholm för att möta en växande regional efterfrågan på snabba lokala molntjänster. Gartner bedömer att årliga investeringar i IT-tjänster i Norden kommer att öka från ca 23 miljarder dollar 2015 till 26,8 miljarder 2019.

Björn Nilson, IT-chef på Gunnebo, ett världsledande företag inom säkerhetslösningar och en av Interoutes befintliga VDC-kunder säger: ”Gunnebo har kunder inom finansmarknaden och detaljhandeln, två av de hårdast reglerade branscherna. Inom dessa branscher kan säkerhetsincidenter och driftstopp få katastrofala följder för organisationen. Vi ville utöka våra säkerhetstjänster för att möta en ökad efterfrågan, men utan att behöva investera i egen hårdvaruinfrastruktur. Interoute Virtual Data Centre är den perfekta lösningen för oss – vi får en helt automatiserad datakraft som är tillgänglig direkt, med de beprövade nivåer av säkerhet, tillförlitlighet och skalbarhet som våra kunder kräver. Nu kan vi för första gången förse våra kunder med en pay-as-you-go modell för våra lösningar. Vi välkomnar öppnandet av en ny zon i Norden och Interoutes fortsatta åtagande att utöka sin innovativa VDC-plattform.”

Andrius Preibys, CTO på MedSciNet, ett svenskt företag som utvecklar system för kliniska tester, register och medicinska biobanker, kommenterar: “Våra webbaserade tjänster gör att våra kunder kan få tillgång till sina data i realtid och kan i princip påbörja dataanalysen så fort den senaste patienten har inkluderats. På grund av regelverkets kravbild är kontrollen över data och var dessa lagras avgörande för oss. Interoute Virtual Data Centre i Stockholm kommer att hjälpa oss att lagra våra kunders data lokalt för att säkerställa hög prestanda och regelefterlevnad hos våra system.”

“Norden ligger långt fram när det gäller att ta till sig ny teknik och vi har redan sett ett stort intresse för vår molnplattform här, något vi tror kommer att fortsätta”, säger Jesper Aagaard, VD på Interoute Norden. ”Tidigare var molnet inte alltid ett alternativ för att kunna uppfylla efterlevnadskraven som finns i många sektorer, till exempel life science och finansiella tjänster. Med ett Interoute VDC i Norden blir vi därför en perfekt partner för organisationer som behöver ett lokalt moln men samtidigt en europeisk och global infrastruktur för att expandera eller konsolidera sin IT-miljö.”

Post Comment