IoT Open lanserar den smarta IoT plattformen

Med målsättningen att bli nordens främsta IoT leverantör lanseras nu bolaget IoT Open med sin svenskutvecklade smarta IoT plattform.

IoT Open lanserar den smarta IoT plattformen20 års utveckling och hundratals miljoner kronor i utvecklingskostnader och research, det är vad som ligger bakom lanseringen av IoT plattformen som levererar oöverträffad snabbhet, säkerhet och skalbarhet.

Med en unik samling verktyg tar sig IoT Open an utmaningen att tillsammans med sina partners skapa nya affärsmöjligheter, effektivisera och skapa samhällsnytta med IoT som verktyg.

– Vi gör IoT lönsamt och säkert för våra kunder. För att de ska kunna skapa och erbjuda trygga, hållbara och samhällsnyttiga lösningar, vill vi leverera de bästa tänkbara verktygen för att klara detta arbete. Vi jobbar med hela kedjan, från ax till limpa, vi ger våra kunder stöd och support under utvecklingen av nya funktioner, tjänster och produkter, samt kring smarta kommunikationslösningar för hemmet, företag, organisationer, fastighetsägare och för samhället i stort, säger Fredrik Albertsson VD på IoT Open och fortsätter:

– IoT-sektorn befinner sig i en explosionsartad utveckling där allt nu mer blir uppkopplat och behöver kommunicera smart. Detta ställer stora krav på öppenhet och skalbarhet samt att data enkelt går att dela från så väl fysiska som virtuella installationer utan att äventyra prestanda, säkerhet eller funktion – något som IoT Open kan garantera.