IP-Only lanserar karriärsaccelerator för sina anställda – erbjuder nya utvecklingsmöjligheter både inom och utanför bolaget

Telekom- och IT-bolaget IP-Only inför en egenutvecklad karriärsaccelerator som ska hjälpa varje medarbetare att maximera sin potential.

IP-Only lanserar karriärsaccelerator för sina anställda – erbjuder nya utvecklingsmöjligheter både inom och utanför bolaget 1Huruvida man gör karriär inom eller utanför bolaget är upp till varje medarbetare.

När allt fler företag konkurrerar om talangerna, ställs det allt högre krav på arbetsgivare att kunna erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, något som framförallt är viktigt om man vill attrahera och behålla en yngre generation. IP-Only har nu utvecklat en ny egen modell för att maximera potentialen hos alla anställda, där medarbetarna själva bär ansvaret för att initiera processen om de vill ta nästa steg, vare sig det sker inom eller utanför bolaget.

– Vi vill attrahera och behålla de bästa talangerna och en förutsättning för att lyckas med det är att ha transparens mellan chef och medarbetare. Det här är ett sätt att sätta press på oss själva som arbetsgivare och visa att vi tar varje enskild medarbetare på stort allvar. Vi hoppas att våra medarbetare hittar sitt drömjobb här hos oss men om det av någon anledning inte känns rätt så gör vi även vårt yttersta för att hitta en karriär utanför bolaget, säger Antonia Brandberg Björk, HR-direktör på IP-Only.

Karriärsacceleratorn i korthet – så går det till

Medarbetaren ansvarar för att ta initiativet och boka in ett möte med sin chef för att tillsammans formulera vad karriärsmålet – drömjobbet – är. Med stöd från ersonalavdelningen görs en analys och inventering av företagets interna utvecklingsmöjligheter. Identifieras utvecklingsmöjligheter internt så sätter medarbetaren,
chef och HR tillsammans en plan för hur det målet ska nås, både på kort och lång sikt.

Skulle det vara så att analysen av utvecklingsmöjligheter landar i att rollen inte finns inom företaget erbjuder IP-Only sina anställda två möten med extern karriärcoach via Wise Consulting för att utvärdera externa alternativ.

– Med karriärsacceleratorn visar vi att vi är beredda att gå hela vägen för att medarbetarna ska hitta sitt drömjobb och nå sin fulla potential, vilket gynnar alla. Enligt devisen “if you love them, set them free” tror vi att även om man under en tid utvecklas utanför bolaget i framtiden kan komma tillbaka till oss med nya insikter och ännu mer erfarenhet, säger Frida Westerberg, vd på IP-Only.