IT-chefer ser stora risker med manuella stordatortester visar ny undersökning från Compuware

Behovet av automatiserade tester på stordatorn bland de europeiska företagen är stor.

IT-chefer ser stora risker med manuella stordatortester visar ny undersökning från Compuware 1
Chris O’Malley, VD för Compuware

Trots det är användningen av automationsverktyg fortsatt väldigt låg. Det visar en ny undersökning från det amerikanska IT-bolaget Compuware som idag släpper en global rapport om företagens testprocesser. I undersökningen uppger bland annat 77 procent att det är svårt att öka kvaliteten, snabbheten och effektiviteten för att nå innovationsmålen när man utvecklar och testar applikationer och koder på stordatorn. Samtidigt uppger endast sju procent att de infört verktyg och processer för att automatisera sina tester.

Undersökningen, som tagits fram av företaget Vanson Bourne för Compuwares räkning, har besvarats av 400 seniora IT-chefer runt om i Europa, och berör de processer och verktyg som företag har på plats för att leverera innovationer på sin stordator. Undersökningen sätter också ljus på de metoder som används för att testa kod på stordatorn samt de utmaningar företagen har med att samtidigt säkerställa kvaliteten, snabbheten och effektiviteten.

Automation nödvändigt

Av resultaten framgår att traditionella manuella tester fortsatt dominerar bland företagen, något som i hög grad slukar resurser och som enligt 85 procent av de som svarat riskerar leda till sämre produktkvalitet och fler buggar. Siffrorna visar också att en majoritet ser stora fördelar med automatiserade tester, men 86 procent uppger samtidigt att det är svårt att automatisera tester av stordatorkod.

– Eftersom kundernas ständiga efterfrågan på nya tjänster och upplevelser fortsätter att växa, har snabbhet och innovationskraft blivit centrala frågor för dagens IT-chefer. Automation tillsammans med skiftet till Agile och Devops är fundamentalt viktigt för att företagen ska kunna utveckla och förbättra sin innovationstakt, utan att för den delen kompromissa med sin kvalitet eller effektivitet, säger Chris O’Malley, VD för Compuware.

Stordatorn fortsatt viktig

Med tanke på den centrala roll som stordatorn har i utvecklingen av nya digitala tjänster och produkter skapar de manuella testerna ofta onödiga flaskhalsar och risker. 80 procent uppger exempelvis att det är oundvikligt att skadlig kod återfinns i koden. I slutändan riskerar det här att förhala utvecklingen och försvåra för företagen att nå sina affärsmål. Undersökningen visar att den största oron som kopplas till den manuella testningen är risken för säkerhetsbrister i programmen (50%), att kundupplevelsen blir sämre (38%) och att verksamheten störs (36%).

Kritiskt för fortsatt framgång

Genom införandet av automatiserade tester kan företagen leverera innovationer i en hög takt utan att riskera att stöta på problem som stör verksamheten, minskar programmens säkerhet eller försämrar kundupplevelsen.

– Det som vi också finner intressant i den här studien är att 87 procent tror att automatiserade tester kommer vara helt nödvändigt med tanke på den enorma kompetensbrist vi ser inom det här området. Behovet av automatiserade lösningar är med andra ord stort och som tur är finns det lösningar där ute för att möta den efterfrågan som finns, säger Chris O’Malley.