IT går hand i hand med affärerna

Tekniken i fokus – I framtiden kommer vi troligen att se tillbaka på 2015 som det år då attityden till teknik förändrades och IT helhjärtat anammades.

Medan nystartade företag och verksamheter som Airbnb, Alibaba och Nokias Here mapping service har haft tekniken som kärna från starten, börjar företag som tillämpar gammal teknik nu inse att deras fokus också måste förändras. Oavsett om företaget är Edeka, Lufthansa eller Burberry, måste de år 2015 förstå att de inte är en dagligvaruhandel, ett flygbolag eller klädkedja som har en IT-avdelning, utan ett teknikföretag som säljer livsmedel, flygresor och exklusiva modekläder. Detta paradigmskifte har sett sitt ljus utifrån ett behov. Konsumenterna kräver att företagen ständigt omvärldsbevakar för att hålla jämna steg med tekniktrender. Effektiva digitala företag som nyss nämnda Airbnb, Alibaba och Nokia Here har alla förmågan att leverera nya kundupplevelser och etablera sig på marknaden snabbt. Men traditionella företag som vill bli lika framgångsrika, finner ofta att deras teknikinfrastruktur försämrar förmågan att snabbt reagera på en förändrad konsumentefterfrågan. Dessutom kan denna omoderna infrastruktur vara särskilt påfrestande för budgeten med en aldrig sinande cykel av dyra underhåll och få uppgraderingar av verksamheten. Ett genomsnittligt företag lägger mer än 70 procent av sin teknikbudget på äldre applikationer, enligt Forresters forskning.

NigelMoulton
Nigel Moulton, CTO EMEA, VCE

Snabbfotade företag klarar konkurrensen Så hur kan verksamheter förvandlas till datadrivna, kundfokuserade, digitala företag, med en snabbare innovations- och etableringstakt? Företaget måste både minska kostnaderna och öka effektiviteten, i en värld där stora mängder data tynger IT-infrastrukturen.

På den föränderliga internationella marknad där vi alla bedriver handel är det inte alltid de bästa idéerna som slår igenom utan de som snabbast kommer ut på marknaden. Detta är en förklaring till att Airbnb och många andra företag har varit så framgångsrika. En av nycklarna till framgång är att de förstår att de inte kan kontrollera hårdvaran och de mobila enheter som kunderna använder. Istället kan de lägga sin energi på att utveckla appar för de två populäraste mobila operativsystemen – Apple iOS och Android – i princip deras enda väg till marknaden. När ett företag en gång är i ledande position är det viktigt att det inte nöjer sig utan fortsätter vara aktiv. Företagskyrkogården är full av företag som har hållit sig i täten men tagit sin blick från bollen och blivit omkörda. Gemensamt för etablerade företag som musikåterförsäljaren Tower Records, Kodak och RIM Blackberry är att de inte reagerade snabbt nog på förändrade marknadsförutsättningar och att de förlorade sin ledande ställning över en natt. I vissa fall finns inte dessa bolag kvar längre. De som har varit flexibla och snabbfotade är de företag som har haft lättare att rida ut den ekonomiska stormen under de senaste sju åren.

Datalager istället för separata system Företag, från multinationella organisationer till små familjedrivna startups, lagrar majoriteten av sina uppgifter i datalager istället för separata system, vilket innebär att de nu har tillgång till mer data än någonsin tidigare. Förmågan att reagera snabbt på förändrade marknadsförutsättningar kommer i allt högre grad att kräva att datatillgångarna analyseras på ett effektivt sätt. Medan data växer exponentiellt i företag som vill anamma digital omvandling, karaktäriseras datorer, lagring och nätverkslösningar i allt högre grad av skräp, komplexitet och kostnader. De består oftast av en uppsjö av olika hårdvaru- och mjukvarukomponenter som leder till en betydande överautomatisering och dubbelarbete. Förändrade uppfattningar om IT Utgångspunkten för digital omvandling är att förändra synen på IT från kostnadsställe till möjliggörare av intäkter. Först när detta står klart för ett företag kan de bygga en flexibel och kundfokuserad verksamhet. När tekniken är i fokus, kan företagen uppnå integration, hastighet, skalbarhet samt realistiska mål för en modern och digitalt transformerad verksamhet. Mot en dynamisk framtid Konvergerad teknikinfrastruktur kan leda till den molnliknande rörlighet och effektiva IT som företagen eftersträvar.

En skalbar, flexibel, mjukvarudefinierad högkapacitetskonvergerad IT-infrastruktur kan hjälpa organisationer att hantera och lösa nya affärstrender snabbt och effektivt, vilket minskar resursdränering och risker som är förknippade med skugg- IT som skulle fortsätta att inträffa om inte IT tillhandahöll nya lösningar snabbt nog.

Det globala undersökningsföretaget IDC håller med. Deras forskning om affärsflexibilitet hos organisationer som har börjat använda en konvergerad infrastrukturplattform, visar att de dramatiskt har förkortat sin tid att distribuera och utveckla nya tjänster.

Dessutom visar IDC: s forskning att övergången till en konvergerad infrastrukturplattform frigjorde IT-resurser som istället kunde läggas på mer värdeskapande och strategiska aktiviteter, samtidigt som driftskostnaderna sjönk.

Det är absolut nödvändigt att traditionella företag snabbt förändras för att slippa konkurrensen från den nya typen av applikationer som hittills bara funnits i mjukvaruvärlden. De som har lyckats göra så är de som omdefinierat sig inom en app. Lufthansa har förändrat hur de kommunicerar med kunderna via en mobil enhet; Marriott förändrade hela sitt bokningssystem för att bli mobilanvändarvänligt.

I takt med att framåttänkande organisationer fortsätter sin digitala omvandling och migrerar sin infrastruktur mot konvergerade system, tar de ett viktigt första steg mot att ansluta sig till 2015 års revolution med tekniken i centrum för sina affärsprocesser. Därmed öppnas dörren till en mer snabbfotad tillvaro i framtiden.

 

Post Comment