IT Gården uppnår status som exklusiv molnpartner

IT Gården blir den kompletta hybrid leverantören av molntjänster

IT Gården har lagt den sista pusselbiten till att bli en komplett leverantör av hybridmiljöer. IT Gården har under året moln IT-gårdeninvesterat i en ny serverplattform baserad på Windows Server, System Center och med Hyper-V. Detta innebär att IT Gården kan assistera kunder direkt samt med egen svensk support 24/7.

Genom att bygga enligt Microsofts Cloud-OS principer, är IT Gården idag certifierad i Sverige som en av få Microsoft CLOUD-OS Network Partner. Den nya infrastrukturen ger IT-Gården möjlighet att nyttja fördelarna med en hybrid leverans. D.v.s. lägga en kunds data där den för tillfället passar bäst. Oavsett om det är i kundens miljö eller i IT Gårdens datacenter eller Microsofts Azure / Office 365.

”Det är otroligt spännande att se hur IT Gården verkligen har förflyttat sig från att vara en traditionell Service provider, till att nu ha en leverans som ligger i absoluta framkanten av den teknologi som idag finns tillgänglig. Få hosters kan som IT Gården erbjuda kunderna en flexibel och kostnadseffektiv leverans där man kombinerar styrkan av ett eget modernt datacenter, med kraften och skalbarheten som finns i Microsoft Azure” säger Anders Fuchs / Business Development Manager hosting på Microsoft.

Genom CSP och COSN blir vi en global partner som levererar molntjänster ifrån våra egna och Microsofts datacenter säger Johan Persson / Cloud Solution Specialist på IT Gården.

Post Comment