IT-konsultföretaget IT-Total har fått högsta certifiering inom Fortinet

IT-konsultföretaget IT-Total har som enda partner i Sverige fått högsta certifiering inom Fortinet, Fortinet Platinum partner.

fortinet

IT-Total fortsätter att fokusera på kompetens och kontinuerligt lärande. Bolaget har sedan tidigare fem specialistkonsulter med den högsta möjliga certifieringsnivå. När det gäller kompetens och erfarenhet av att bygga komplexa lösningar ihop med Fortinet är IT-Total bäst i Sverige. Ingen annan partner i Sverige har samma mängd konsulter med högsta kompetens och erfarenhet inom Fortinet som IT-Total.

– Certifieringen är ett bevis för IT-Totals unika kompetens och erfarenhet inom Fortinets produkter och lösningar. IT-Total och Fortinet har ett långt och strategiskt partnerskap ihop som stärks ytterligar i och med detta.

Post Comment