IT-leverantörerna under luppen i Sveriges största undersökning

Radars Leverantörskvalitet 2015, årets viktigaste och största undersökning om kundnöjdhet och upplevd kvalitet hos Sveriges IT-leverantörer. Drygt 800 av landets större köpare av IT, har bedömt IT-leverantörer inom fyra segment under perioden november 2014 till maj 2015. Rapporten påvisar stora möjligheter till ökat värde i leveransen genom fokuserad sourcing och vendor management.

radar

Rapporten visar att andelen inköpta produkter och tjänster fortsätter att öka i en IT-budget och externa kostnader utgör omkring 70 procent av kostnadsmassan. Vikten av goda inköp, till rätt pris och rätt kvalitet, ökar därmed. Denna rapport ger ökad insikt för selektering och urval, kännedom om var möjligheter och risker inom varje huvudområde är störst samt grundläggande rekommendationer inför en sourcingprocess. Radars rapport om konsultpriser ger vidare underlag för att analysera exakta prispunkter.

 

De genomsnittliga värdena i de fyra undersökta segmenten har mot föregående år utvecklats enligt nedan:

  • Infrastrukturlösningar, minskad kundnöjdhet
  • Verksamhetslösningar, minskad kundnöjdhet
  • Outsourcing och drift, ökad kundnöjdhet
  • Resurskonsulter, minskad kundnöjdhet

Hans Werner, CEO kommenterar

“Komplexiteten ökar alltmer i relationen mellan kund och leverantör i IT marknaden. Lyckade projekt ska nå uppsatta effektmål och det är svårt att skapa mätbara mål när det handlar om förändring. Radars rekommendation är att gå från transaktionsbaserad ersättning i avtal över mot ersättning för effekt vilket ställer krav på såväl köparsida som leverantörssida.”

Som underlag för Leverantörskvalitet 2015 ligger en kvantitativ undersökning som genomförts av Radar Ecosystem Specialist under tidsperioden november 2014 till maj 2015, data som löpande samlas in via Radars online benchmark samt djupintervjuer av organisationer/företag med stora IT-inköp i Sverige. Huvudområdena omfattar Infrastruktur, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar.Totalt har drygt 800 verksamheter tillsammans betygsatt över 140 olika leverantörer.

 

Post Comment