IT-Profetia anno 2016 – Infoblox, Lexmark del 1

2015 har kantats av flera fusioner, både stora och små och under 2016 ser vi framför oss en av tidernas största när Dell köper stora delar av EMC. Men vad är det som vi kommer att minnas när vi summerar 2016? Vi har frågat ett flertal tjänste- och produktleverantörer, distributörer och återförsäljare om deras syn på 2016 som IT år.

Då vi under lång tid har haft kontakt med väldigt många företag så valde vi att dela upp de svar vi fick i tre olika delar där detta således är första delen. Frågorna vi ställde till vart och ett av företagen var hur det ser på följande områden inför 2016;

  • Kanalen
  • Er utveckling och marknad
  • Årets IT-produkt
  • Årets IT-lösning
  • Årets fusion
  • Största Aha-upplevelsen

Infoblox – Fredrik Möller

IT-Profetia
Infoblox – Fredrik Möller VD

Vi tror på en konsolidering och ökad fokusering där mervärdet och kompetens blir en viktigare fråga än pris. Jag kommer fortsätta med fokusering på ett fåtal starka partner som kan tillhandahålla rätt kompetens och göra slutkund mer nöjd. En fokusering innebär även ökade krav på certifiering och åtagande. Det kommer under 2016 genomföras fler uppköp inom kanalen för att stärka den lokala närvaron likväl den europeiska. Säkerhet blir en kärnkompetens.

Infoblox växte med 28% globalt i år, men vi tror att den Svenska marknaden har potential att växa än mer. Vi kommer lansera fler säkerhetsrelaterade produkter så väl än fler eco-systemtänk tillsammans med andra leverantörer vilka kommer att integreras genom öppna APIer. Vi kommer även se en markant ökning av cloud lösningar och på den klassiska DDI marknaden kommer vi fortsätta att ta andelar.

Går vi över till årets IT produkt vilken i vårt fall kombineras med tankarna kring årets aha-upplevelse som faktiskt är av negativ art så handlar detta om behovet av analys av DNS trafik i realtid där integration till SIEM blir ett önskat komplement till säkerhetsorganisationerna. Anledningen till detta är att port 53 i alla brandväggar låter DNS trafiken gå obemärkt förbi vilket har resulterat i att DNS är den näst största hot vektorn efter HTTP och inga leverantörer förutom Infoblox erbjuder just skydd och analys i realtid. IT-skurkarna har under långtid använt DNS för exfiltration med stor framgång; Target, Sony pictures, Hilton, Hyatt med flera.

Vi avslutat med årets fusion som blir direkt kopplad till vår verksamhet. Här tror jag, med mängden kapital som finns, att vi kommer se fler och fler globala fusioner men på min hemmamarknad tror jag som ovan primärt på kanal fusioner. Flera partners har en uttalad strategi för tillväxt genom uppköp och fusioner. Polariseringen kommer bli tydligare då de mindre kommer få det svårare och svårare att konkurrerar på en kompetens intensiv marknad.

 

Lexmark – Åse Wallinder

 

lexmark - åse wallinder
Lexmark – Åsa Wallinder Channel Manager

Börjar vi med att titta till kanalen så ser vi att de stora blir större och de små försvinner. Vi ser några riktigt tunga spelare som blir allt viktigare. Samtidigt har vissa kedjor splittrats upp de senaste åren som exempelvis Koneo och Office Dokument – de flesta av dem har dock gått in i nya samarbeten med andra partner. För vår del innebär detta att vi genom åren har gjort ett antal saker inom Lexmark som visats sig ligga i framkant på vår marknad. Vi var bland de första att satsa på MPS och det har visats sig vara ett vinnande kort. De kunder vi har hos oss är återkommande kunder och vi har ett genomsnitt på våra största kunder ca 95% förnyelser av kontrakt och på MPS har vi i Norden de sista åren legat på 100%. Nu har vi de senaste 5 åren köpt upp ett antal mjukvarubolag för att kunna sälja fler mervärden till våra kunder och marknader. Antal skrivare går ned och prispressen är hård och då måste vi med vår bredd kunna fokusera och ge mervärden till våra kunder.

Årets IT-lösning känns för vår del, precis som för många andra leverantörer ganska självklar. Det känns faktiskt som att proppen gått ur gällande Cloud baserade lösningar de senaste åren. Tidigare pratade man mycket om det, men nu är många som faktiskt köper konceptet och inte är rädda för att använda produkter och tjänster kopplande till konceptet längre. Vår Print release som är helt cloud-baserad har sålt en hel del i år och är ett jättebra komplement för företag där man vill ha koll på månadskostnader, slippa traditionell IT-struktur (som stående server och annat som måste skötas) och personal som sköter det.

Ser vi avslutningsvis till årets händelser så finns det två tydliga spår att bevaka. Den första gäller en av de mest intressanta fusioner någonsin och det är den mellan Dell och EMC vilken ska bli intressant att följa. Den andra som egentligen är anno 2015 när hp blev två bolag igen efter att försökt synkronisera sälj inom hp som en enhet. Det är svårt att få en Enterprise säljare att exempelvis prata print eller hemma–pc. Jag tror att det är rätt för dem att ha två bolag och vi

Post Comment