IT-Total går samman med konsultbolaget EnvokeIT – stärker sin position inom molntjänster och digital arbetsmiljö

Det svenska IT-infrastrukturföretaget IT-Total går ihop med EnvokeIT, ett etablerat konsultföretag med 20 anställda i Stockholm.

Robert Rangdag, Richard Egenäs, Mats Grewe och Christer Alm
från vänster: Robert Rangdag, Richard Egenäs, Mats Grewe och Christer Alm

Sammanslagningen ökar IT-Totals kapacitet inom molnbaserade tjänster, digitalisering och utveckling.
– Vi stärker vår position på den svenska marknaden med ett bredare erbjudande och fler kompetenta konsulter till våra kunder, säger Christer Alm, tillförordnad vd för IT-Total.

IT-Total levererar hållbar och säker IT-infrastruktur samt tjänster och lösningar inom cybersäkerhet. Nu vässar och kompletterar företaget sitt erbjudande genom att slås ihop med EnvokeIT, experter på molntjänster och den digitala arbetsplatsen.

– Ett plus ett blir tre genom sammanslagningen. Med konsulterna från EnvokeIT blir vi en stark partner i resan mot de hybridlösningar som så gott som alla företag eftersträvar, säger Christer Alm.

Maximerar nyttan av IT

EnvokeIT är en etablerad och ledande aktör på den svenska IT-marknaden med senior kompetens inom molntjänster. Företaget har arbetat långsiktigt med stora bolag från 1000 anställda och uppåt de senaste 15 åren.

– Sammanslagningen är i linje med den strategiska plan som gjordes i samband med att IT-Total tog in Segulah som majoritetsägare sommaren 2019, där tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv, säger Christer Alm.

Samlad IT-lösning som förenklar

Richard Egenäs är en av EnvokeIT:s tre grundare.
– Vi är stolta över att bli en del av IT-Total och ser sammanslagningen som en vinst för alla inblandade. Vårt fokus är den digitala arbetsplatsen: vi hjälper våra kunder att implementera nya molntjänster och arbetssätt. Tillsammans med IT-Total kan vi nu erbjuda kunderna en helhet där en säker IT-infrastruktur med allt från support och servicedesk till datacenter och cybersäkerhetstjänster ingår, säger Richard och fortsätter:

– Många företag har idag problem med en alltför splittrad och ineffektiv IT-lösning med en mängd olika leverantörer som inte samarbetar. Vi presenterar det motsatta: en samlad lösning som förenklar och ger ökad trygghet till kunderna.

Byter namn till IT-Total

EnvokeIT byter namn till IT-Total och de 20 anställda flyttar till IT-Totals lokaler i Stockholm där de får cirka 90 nya arbetskamrater.

– Både våra kompetensnivåer och företagskulturer överensstämmer, vilket är en viktig anledning till att vi går samman. Vi har båda högt i tak, korta beslutsvägar och kunden i fokus. Jag är övertygad om att sammanslagningen blir en fördel både för våra medarbetare och kunder, säger Richard Egenäs.