IT-Total stärker sin satsning inom IT- och cybersäkerhet

IT-Total stärker sitt erbjudande inom IT- och cybersäkerhet och bildar en egen affärsenhet för området.

Sebastian Rosendahl
Sebastian Rosendahl

Grupperingen kommer ledas av Sebastian Rosendahl som rekryterats från Tieto Security Services.

Affärsområdet Cyber Security kommer att ledas av Sebastian Rosendahl som har lång erfarenhet av området och närmast kommer från Tieto Security Services. Dessförinnan var han med att bygga upp bolaget NSECs säkerhetssatsning.

Med sig från Tieto Security Services kommer han även ha Magnus Järnhandske, IT-säkerhetsspecialist och säkerhetsarkitekt sedan många år tillbaka som ihop med Sebastian kommer leda och driva det nya affärsområdet. Sebastian och Magnus kommer tillsammans med ytterligare medarbetare som är på väg in och befintliga konsulter inom området att bilda ett ytterst starkt team med spetskompetens inom IT- och cybersäkerhet.

– Vi är otroligt glada över att rekrytera dessa duktiga medarbetare och specialister inom IT- och cybersäkerhet. Vi ska vara det bästa säkra IT-företaget i Sverige och då är denna satsning så rätt, säger Fredrik Franzen VD på IT-Total.

– Varje dag utsätts svenska myndigheter och organisationer för cyberattacker. Med dataexplosionen växer vikten av säkerhet. Antalet potentiella inträdespunkter blir fler i samma takt som företagen ökar antalet sensorer, appar, undersidor och automatiseringsprocesser. I takt med detta är det viktigt att stärka sin cyberresiliens och förstå hotbilden. Att få vara med och bygga vidare på den resa som IT-Total gör känns fantastiskt roligt och inspirerande. Välfungerande IT- och cybersäkerhet börjar och slutar med individen. Det är hos den enskilde medarbetaren som beteendeförändringen måste etableras för att skapa robusta digitala organisationer där säkerheten sitter i ryggmärgen. Det gäller både hos kunden och dess leverantör, säger Sebastian Rosendahl affärsområdeschef Cyber Security på IT-Total.