Iver växer sig starkare- förvärvar IT Gården

I syfte att stärka sin position på den svenska IT-drift och outsourcingmarknaden har Iver förvärvat IT-bolaget IT Gården i Landskrona.

Iver växer sig starkare- förvärvar IT Gården 1
Åsa Arvidsson, koncern-vd Iver

IT Gården grundades 1999 och är i dag 100 medarbetare i Landskrona, Malmö, Helsingborg och Göteborg. 2018 omsatte bolaget 222 mkr. Förvärvet ger Iver ökad geografisk närvaro i södra Sverige, breddad kundbas och ökad affärsvolym. Totalt kommer koncernen att sysselsätta cirka 1000 medarbetare.

IT Gården levererar IT-drift och IT-miljö åt bland annat banker, e-handelsföretag, mediebolag, detaljhandel och tillverkningsindustri.

– IT Gården har samma starka kundfokus som Iver har, där närheten till kunden, engagerade medarbetare och stark kompetens inom IT-driftlösningar utgör basen i företaget. Förvärvet ger Iver en starkare position i södra Sverige, en region vars framtida utveckling vi på Iver tror väldigt starkt på, och det ligger väl i linje med vår ambition när det gäller Ivers fortsatta utveckling. Vi välkomnar både kunder och medarbetare på IT Gården att snabbt bli en del i vår satsning att bli ett ledande nordiskt IT-tjänstebolag, säger Åsa Arvidsson, koncern-vd Iver.

– Inom IT Gården ser vi mycket fram emot att bli en del av Sveriges ledande IT-driftbolag, Iver. För våra medarbetare betyder detta nya och spännande karriärmöjligheter. Våra kunder kommer att få tillgång till ett utökat tjänsteutbud samt lokal kompetens och support i betydande delar av Sverige och Norge och på sikt i hela Norden, säger Åge Lønning vd IT Gården.