JDA Software och Tata Consultancy Services utvecklar framtidens försörjningskedja tillsammans

JDA och TCS kommer att utveckla nästa generations intelligenta leverantörskedja i syfte att optimera och förbättra kundupplevelsen.

JDA Software och Tata Consultancy Services utvecklar framtidens försörjningskedja tillsammans 1JDA Software, ledande leverantör av digitala lösningar för försörjningskedjan och detaljhandeln, har ingått ett partnerskap med indiska Tata Consultancy Services (TCS). Tillsammans ska de arbeta med att ta fram nästa generations kognitiva digitala lösningar för försörjningskedjan. Lösningarna kommer världen över erbjuda kunder konsultationstjänster och systemintegration för optimering av försörjningskedjan.

  • Partnerskapet med Tata Consulting Service kommer att ha stor betydelse våra kunder i Sverige. Många förlitar sig redan på TCS breda kunskap om våra lösningar och med det ökade fokuset på nästa generation av JDA-kapacitet, kommer samarbetet hjälpa oss att bättre positionera våra kunder för framtiden, säger Phillip Teschemacher, Vice President Sales EMEA North, på JDA Software.

Partnerskap för framtidens försörjningskedja

Partnerskapet kommer att utnyttja krafterna i TCS Business 4.0TM och JDA:s kognitiva SaaS-lösning, Luminate, som använder ledande artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) från Blue Yonder. JDA och TCS ska gemensamt utveckla interoperativa tekniska lösningar för framtidens försörjningskedjor. För att främja ett effektivare samarbete mellan människa och maskin, använder lösningarna TCS:s Machine-First-leveransmodell. Detta resulterar i en snabbare och bättre hantering av komplexa affärsproblem liksom leverans av produktivitetsförbättringar och transformation av kundupplevelsen.

Genom att utnyttja molnet, AI och ML, ger lösningarna företag möjligheten till en fullständig överblick av försörjningskedjan samt preskriptiva rekommendationer för bättre affärsbeslut. På det viset kommer företag kunna dra nytta av prediktiva realtidsanalyser och molnlösningar i syfte att stötta resultatbaserade förbättringar av försörjningskedjan.